اخبار محلی اخبار محلی پرتاب موفقيت آميز ماهواره اميد


پرتاب موفقيت آميز ماهواره اميد

ماهواره ملي اميد بوسيله ماهواره بر سفير 2که به صورت کاملاً بومي در کشور طراحي و ساخته شده است، در مدارزمين قرار گرفت. ماهواره ملي اميد از نوع ماهواره سبک است، اين ماهواره با هدف برقراري ارتباطات متقابل ماهواره و ايستگاه زميني، تعيين مشخصات مداري و تله متري مشخصات زيرسامانه ها، در مدار زمين قرار داده شده است، ماهواره اميد هر 24ساعت 15بار به دور زمين مي چرخد و در هر دور، دو بار به وسيله ايستگاههاي زميني دورسنجي و بردسنجي کنترل و هدايت مي شود.


ماهواره ملي اميد با دو باند فرکانسي و هشت آنتن، اطلاعاتي را به زمين ارسال و از زمين دريافت مي کند.ماهواره بر سفير 2نيز به عنوان پرتابگري دقيق و هدايت پذير ، قادر است ماهواره هاي سبک را تا ماوراء جو پرتاب و در مدار پيش بيني شده قرار دهد .کليه قطعات و اجزاء اين ماهواره و ماهواره بر از جمله موتور ماهواره بر که از فناوري بسيار بالايي برخوردار است، بدست متخصصان افتخارآفرين صنايع هوافضاي کشور طراحي و توليد شده است.ياد آور مي شود ماهواره اميد در بهمن ماه سال گذشته با حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران رونمايي و ماهواره بر سفير1 در خرداد ماه سال جاري با حضور رياست جمهوري بصورت ازمايشي با موفقيت پرتاب شد. 

منبع : سازمان فضایی ایران