اخبار محلی اخبار محلی یک خورشید گرفتگی جزئی نزدیک است


یک خورشید گرفتگی جزئی نزدیک است

شايد بتوان سال 1388 را از نظر گرفتگي ها  سال نسبتا خوبي ارزيابي كرد. در سال جاري ايرانيان به تماشاي سه گرفتگي خواهند نشست كه يكي خسوف و دو گرفتگي ديگر از نوع كسوف خواهند بود. در اين خبر سعي داريم كه اطلاعاتي كلي درباره اين گرفتگي ها در اختيار شما قرار دهيم:

 1- خورشيد گرفتگي كلي: چهارشنبه 31 تيرماه در مركز و شرق ايران به صورت جزئي قابل رؤيت است. در تهران قرص گرفته خورشيد در حالي طلوع مي كند كه مراحل باز شدن را سپري مي كند. اين گرفتگي در ساعت 6 و 16 دقيقه بامداد به وقت مركزي پايان مي يابد. اين گرفتگي در بخشي از كشورهاي هند، نپال، بوتان، بنگلادش، ميانمار، چين و جزاير جنوبي ژاپن به صورت كلي ديده مي شود. اين گرفتگي در آسيا جز بخشي از جنوب آن به صورت جزئي ديده مي شود. در روزهاي آينده اطلاعات بيشتري از اين گرفتگي در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

 

 2- ماه گرفتگي جزئي: پنج شنبه 10 دي ماه در تمام ايران قابل رؤيت است. اين گرفتگي در ساعت 22 و 22 دقيقه آغاز شده و در ساعت 23 و 24 دقيقه به وقت مركزي ايران پايان مي يابد. حداكثر پوشيدگي قرص ماه 4 درصد خواهد بود. اين گرفتگي در آسيا، اروپا، آفريقا و استراليا قابل رؤيت است. قابل ذكر است كه ساعت محاسبه شده براي مراحل ماه گرفتگي مربوط به ورود ماه به سايه زمين است و گذر ماه از نيم سايه، مبناي وجوب شرعي نماز آيات نيست.

  

3- خورشيدگرفتگي حلقوي: جمعه 25 دي ماه در ايران به صورت جزئي قابل رؤيت است. اين گرفتگي در ساعت 9 و 21 دقيقه آغاز شده و در ساعت 11 و 30 دقيقه به وقت مركزي ايران پايان مي يابد. در تهران، ماه در ساعت 10 و 23 دقيقه، حداكثر 7 درصد از قرص خورشيد را مي پوشاند. زمان و حداكثر ميزان پوشيدگي در ساير نقاط ايران با تهران متفاوت است. اين مقدار از حداكثر 26 درصد در جنوب شرق تا حداقل 4 درصد در شمال غربي كشور متغير است. اين گرفتگي در بخشي از كشورهاي جمهوري آفريقاي مركزي، زئير، اوگاندا، كنيا، جزاير مالديو، جنوب هند، سري لانكا، بنگلادش، ميانمار و چين به صورت حلقوي ديده مي شود. اين گرفتگي در بيشتر آسيا، مركز و جنوب اروپا و آفريقا(جز شمال غرب و بخش كوچكي از جنوب آن) به صورت جزئي مشاهده مي گردد.

 نوشته شوراي مركز تقويم