اخبار محلی اخبار محلی ارسال اولین موجود زنده به فضا توسط ایران


ارسال اولین موجود زنده به فضا توسط ایران

سرپرست سازمان فضایی ایران گفت: كاوشگر 5 حامل موجود زنده سال آینده عازم فضا می شود و قرار است این موجود زنده در این ماموریت به طور سالم به زمین بازگردد. دكتر حمید فاضلی  در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: موضوع كاوشگرهای زیستی حامل موجود زنده موضوع كاملا جدید در كشور محسوب می شود و تمامی مطالعات و آزمایش های صورت گرفته بر روی آن برای اولین بار انجام می شود.

 

وی افزود: كاوشگر 5 حامل موجود زنده است ودر آن تغییرات ارزشمندی از طریق انجام آزمایش های زیرسیستمی نسبت به كاوشگرچهار انجام شده است.

سرپرست سازمان فضایی ایران ابراز امیدواری كرد كه كاوشگر 5 با موفقیت پرتاب شود و بتوان موجود زنده حامل آن را سالم به زمین بازگرداند.

 

ایشان در ادامه افزود: تمام برنامه ریزی ها براین اساس است كه ما با قابلیت اطمینان بالایی بتوانیم پرتاب را با موفقیت و بازیابی را با موجود زنده انجام دهیم.

فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان كرد: بسیاری ازكاوشگرها هنگام مواجهه با جو به دلیل حرارت بالا دچار سوختگی می شود و اثری از آن ها بازنمی ماند و این درحالی است كه بقایای كاوشگرچهار پرتاب شده در توسط چتر بازیابی شد.

 

وی خاطرنشان كرد: میمون شبیه سازی شده درداخل كپسول زیستی كاوشگرچهار در بخش تحتانی كاوشگرها قرار دارد و این عروسك از تمامی جهات شبیه موجود زنده موجود در كاوشگر 5 است و از سوی دیگر تمامی تجهیزات مورد نیاز برای ثبت علایم حیاتی در آن تعبیه شده بود.

سرپرست سازمان فضایی ایران ابراز امیدواری كرد كه در سال آینده كپسول زیستی كاوشگر 5 در ابعاد كاوشگر چهار حامل موجود زنده به فضا پرتاب خواهد شد.

 

رفیع رنگرز از سایت نجوم ایران