آموزش المپیادهای نجوم سوالات آزمون سراسري نجوم همراه با پاسخ


سوالات آزمون سراسري نجوم همراه با پاسخ

سؤالات سومین مسابقات سراسری نجوم – اردیبهشت 1387 همراه با پاسخ ( سطح مقدماتی )

 

1 -  چینی ها در سال 1054 م انفجار ابرنواختر رؤیت شده در کدام صورت فلکی را ثبت کرده اند ؟

 الف ) ثور          ب) سرطان          ج) اسد          د) دب اکبر

 پاسخ صحیح " الف " است . در جلد دوم کتاب شناخت مبانی نجوم – صفحه 70 به این مطلب اشاره شده است .

 

 

 2 – چرا منجمان باستان زمین را ثابت می دانستند ؟

 الف ) چون گرد بادهای دائمی نمی وزد

 ب ) چون اجسام سنگین سریع و اجسام سبک آهسته سقوط می کنند

 ج ) چون ستارگان و سیارات طلوع و غروب دارند

 د ) موارد ب و ج

 پاسخ صحیح " الف " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم – صفحه 72 به این مطلب اشاره شده است

 

 

3 – کدامیک از سیارات زیر حلقه دارند ؟

 الف ) سیاره زحل          ب ) سیاره مریخ          ج ) سیارات گازی         د ) همه موارد

پاسخ صحیح " ج " است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم – صفحه 58 به این مطلب اشاره شده است

  

 

4 – سال کدام سیاره کوتاه تر از شبانه روزش است ؟

 الف ) زحل          ب ) مشتری          ج ) عطارد          د ) زهره

 پاسخ صحیح " د " است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم – جدول صفحه 72 به این مطلب اشاره شده است

 

 

 5 – ناظری که در استوا قرار دارد ستاره قطبی را تقریبا در کجا مشاهده می نماید ؟

 الف ) نمی بیند          ب ) در ارتفاع 45 درجه          ج ) در سمت الراس          د ) در امتداد افق

پاسخ صحیح " د " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم – صفحه 84 خط آخر – به این مطلب اشاره شده است

 

 

 6 – ستارگان پیرا قطبی چه ستارگانی اند ؟

 الف ) ستارگان صورتهای فلکی ذات الرسی و دب اکبر

 ب ) ستارگان دارای میل بیش از 70 درجه

 ج ) ستارگانی که طلوع و غروب ندارند

 د ) گزینه دو و سه صحیح است

 پاسخ صحیح " ج " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحه 84  پانویس زیر صفحه – به این مطلب اشاره شده است

 

  

7 – کدام نظریه در رابطه با وجود کمربند سیارکها صحیح است ؟

 الف ) سیارکها بقایای موادی اند که حدود 5 میلیارد سال پیش سیاره های منظومه شمسی از آن شکل گرفته اند

 ب ) سیارکها بقایای یک سیاره خرد شده اند

 ج ) سیارکها اجرام سرگردان فضایی اند که به علت فاصله زیاد بین مریخ و مشتری در بین مدار این سیاره جای گرفته اند

 د ) سیارکها اجرام سرگردان فضایی اند که تنها به علت گرانش قوی مشتری در بین مدار مشتری و مریخ جای گرفته اند

 پاسخ صحیح " الف " است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم صفحه 76 خط آخر – به این مطلب اشاره شده است

 

  

8 – علت اصلی ایجاد جریانها و طوفانهای موجود در زحل چیست ؟

 الف ) ایجاد سایه ی حلقه ها روی جو سیاره

 ب ) اختلاف دمای حاصل از سایه ی حلقه ها روی جو سیاره

 ج ) جرم و جاذبه قابل ملاحظه زحل

 د ) گزینه الف و ب صحیح است

 پاسخ صحیح " د " است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم صفحه 65 به این مطلب اشاره شده است

 

  

9 – بارش شهابی برساووشی در چه زمانی از سال رخ می دهد ؟ این بارش نتیجه برخورد ذرات بر جای مانده از کدام دنباله دار است ؟

 الف ) مرداد – سویفت تاتل                           ب ) آذر – سویفت تاتل 

ج ) مرداد شواسمان واخمان                          د ) آذر – هولمز

 پاسخ صحیح " الف " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم جدول صفحه 95 به این مطلب اشاره شده است

 

 

 

10 – چه فعالیتی توسط رصد خانه های زمینی امکان پذیر نیست ؟

 الف ) رصد ستارگان در طول موج مرئی

 ب ) رصد ستارگان در طول موج ایکس

 ج ) رصد ستارگان در طول موج رادیویی

 د ) رصد ستارگان در طول موج فرو سرخ

 پاسخ صحیح " ب " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحه 62 خط دهم – به این مطلب اشاره شده است

 

 

 11- ویژگی کهکشانهای Sc  چیست ؟ 

 الف ) کهکشانهایی با برآمدگی کوچک هسته ، بازوهایی بازتر و غبار کمتر

 ب ) کهکشانهایی با برآمدگی کوچک هسته ، بازوهایی بازتر و غبار بیشتر

 ج ) کهکشانهایی با برآمدگی بزرگ هسته و مقدار غبار کم

 د ) کهکشانهایی با برآمدگی بزرگ هسته و زاویه پیچش قابل توجه

 اسخ صحیح " ب " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحه 49  آخر صفحه – به این مطلب اشاره شده است

 

 

 12 – نظریه گرداب های تلاطمی چه چیزی را بیان می کند ؟

 الف ) عبور یک ستاره از کنار خورشید باعث ایجاد سیارات شد

 ب ) تجمع مواد در پیش ستاره باعث افزایش حرکت و جداسازی سیارات شد

 ج ) سیارات در کنار پیش ستاره و در هسته های جداگانه و مستقل تشکیل شده اند

 د ) انفجار پیش ستاره موجب تشکیل سیارات شد

 پاسخ صحیح " ج " است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم صفحه 27 به این مطلب اشاره شده است

 

  

13 – چرا دانشمندان حدس می زنند تریتون پس از پیدایش منظومه شمسی در گرانش سیاره ای که به دور آن می چرخد در آمده است ؟

 الف ) به علت چرخش تریتون بر خلاف گردش محوری نپتون

 ب ) به علت چرخش تریتون بر خلاف گردش محوری اورانوس

 ج ) به علت چرخش کند تریتون بر گرد نپتون

 د ) به علت چرخش کند تریتون بر گرد اورانوس

 پاسخ صحیح " الف " است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم صفحه 69 به این مطلب اشاره شده است

 

  

14 – عدسی اصلاح کننده خطای کرویت آینه اصلی در کدام نوع تلسکوپ ها به کار می رود ؟

 الف ) انعکاسی          ب ) کاتا دیوپتریک          ج ) انکساری          د ) الف و ج

 پاسخ صحیح " ب " است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم صفحه 59 پاراگراف آخر – به این مطلب اشاره شده است

 

  

15 – فاصله ستاره رجل الجبار چند برابر ابط الجوزا است ؟

 الف ) حدود سه برابر           ب ) حدود یک سوم برابر       

  ج ) حدود شش برابر            د ) حدود یک ششم برابر

 پاسخ صحیح " الف " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحه 90 خط دوازدهم – به این مطلب اشاره شده است

  

 

 16 – برای ثبت دایره ای کامل از رد ستارگان بر روی کره ماه چه مدت نور دهی لازم است ؟

الف ) یک شبانه روز              ب ) 3/27 شبانه روز             

ج ) 5/14 شبانه روز              د ) 5/29 شبانه روز

 پاسخ صحیح " الف " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحه 85 به این مطلب اشاره شده است

  

 

17 – کدام عبارت در مورد اسطرلاب صحیح نمی باشد ؟

 الف ) صفیحه تصویر دو بعدی از نیمکره آسمان بالای سر را نشان می دهد

 ب ) اسطرلاب مدل آسمان در روی یک صفحه است

 ج ) اندازه گیری ارتفاع و زمان طلوع و غروب آنها یکی از کاربردهای اسطرلاب است

 د ) اسطرلاب و سیله ای است که توسط منجمین مسلمان اختراع شده است

 پاسخ صحیح " ب " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحات 56 و 57 به این مطلب اشاره شده است

 

  

18 – نزدیکترین مقارنه زهره و مشتری به زمان برگزاری سومین مسابقه  سراسری نجوم چه تاریخی است ؟

 الف ) خرداد 1386           ب ) بهمن 1386           

 ج ) تیر 1387                د ) اسفند 1386

 پاسخ صحیح " ب " است .

 توضیح : در خرداد 1386 مقارنه سیارات را با هم نداشتیم . تنها رخدادهای نجومی قابل توجه در آن ماه عبارت بودند از :

  اختفای زحل با ماه در اول خرداد ، اختفای زهره با ماه در 28 خرداد و مقارنه زیبای زحل با ماه در 29 خرداد .

 در هشتم اسفند 1386 مقارنه عطارد با زحل بوقوع پیوست .

 در21 تیر 1387 مقارنه فوق العاده با شکوه مریخ با زحل را با جدایی کمتر از یک درجه خواهیم داشت

 اما مقارنه زهره و مشتری در یازدهم بهمن 1386 نزدیکترین مقارنه این دوسیاره به مسابقات بود که با جدایی زاویه ای 7/ درجه بوقوع پیوست

 

 

19 – چه نرم افزاری قابلیت نمایش حرکت خاص ستارگان به همراه سرعت و جهت حرکتشان را دارد ؟

الف ) نرم افزار شبیه ساز آسمان  Cyber sky 4/013

 ب ) نرم افزار شبیه ساز آسمان   sideralis

 ج ) نرم افزار Google sky

 د ) نرم افزار شبیه ساز آسمان پر ستاره Starry night4

 پاسخ صحیح " ج " است . این نرم افزار پر قدرت امکانات بسیاری را در اختیار کاربرانش قرار میدهد

 

  

20 – چرا در دو روز از سال ، شاخص ، در مکه سایه ندارد ؟

 الف ) زیرا در این دو روز میل خورشید برابر عرض جغرافیایی مکه نیست

 ب ) زیرا هنگام ظهر خورشید در سمت الراس مکه قرار دارد

 ج ) زیرا در این دو روز خاص بعد خورشید با طول مکه برابر است

 د ) همه موارد

 پاسخ صحیح " ب " است .

 توضیح :  در تاریخهای 8 خرداد و 24 تیر ماه هر سال ، میل خورشید با عرض جغرافیایی مکه  مکرمه ( 21 درجه و 26 دقیقه شمالی ) برابر میگردد لذا هنگام ظهر حقیقی مکه ، در این دو روز خورشید در سمت الراس مکه قرار گرفته برای کلیه ساکنین روی زمین ، جهت مکه همان جهت خورشید خواهد بود .

  

 

21 – جهت قبله در یکی از بنادر کشور سودان هنگام ظهر بر سایه شاخص عمود است . چه روزی در این بندر هنگام ظهر سایه ای وجود ندارد ؟

الف ) 25 خردا               ب ) 25 مرداد            

 ج ) 25 تیر                    د ) الف و ب صحیح است

 پاسخ صحیح " ج " است . بنادر سودان هم عرض با مکه بوده حدود 25 تیر هر سال ، خورشید در سمت الراس آن قرار میگیرد

 

 

 22 – کدام یک از سایت های زیر یک دائرة المعارف نجومی است ؟

 الف ) هفت آسمان www.haftaseman.ir

 ب ) آسمان پارس www.parssky.com

 ج ) مجله نجوم www.nojum.ir

  د ) مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی و نجومی www.nojumi.org

 پاسخ صحیح " الف " است .

 

  

23 – کدام دنباله دار در آسمان نیمکره شمالی بسیار پر نور شد ؟

 الف ) دنباله دار مک نات                    ب ) دنباله دار غرب

 ج ) دنباله دار هالی                          د ) دنباله دار هولمز

 پاسخ صحیح " د " است .

 

 

24 – وجود ستارگانی از کدام رده طیفی از ویژگی بارز در سحابی های نشری است ؟

الف ) گونه طیفی A      ب) گونه طیفی  B ; O

ج) گونه طیفی B         د) گونه طیفی K

پاسخ صحیح " ب " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحه 46 به این مطلب اشاره شده است

 

 

25 – کدام مورد زیر از قوانین کپلر است ؟

الف ) مدار سیارات بصورت بیضی است و خورشید در مرکز دو کانون است

 ب ) خط حامل سیاره زوایای مساوی را در زمانهای مساوی طی می کند

 ج ) مکعب میانگین فواصل سیارات از خورشید با مربع دوره های تناوب گردش متناسب است

 د ) همه موارد

  

پاسخ صحیح " ج " است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم صفحه 23 به این مطلب اشاره شده است

 

منبع : www.noojum.com