ساخت ماکت


Small shuttle

برای دانلود  مدل اینجا کلیک کنید

حجم فایل : 266KB

به این مدل نمره 3/10  از لحاظ میزان سختی در ساخت ماکت داده شده است.

 
صفحه 22 از 22