مولتی مدیا ساخت ماکت


ساخت ماکت

Shuttle stack 2

برای دانلود مدل اینجا کلیک کنید

حجم فایل : 72KB

به این مدل نمره 5/10  از لحاظ میزان سختی در ساخت ماکت داده شده است.

 

Solid rocket

برای دانلود مدل اینجا کلیک کنید

سایز فایل : 72KB

به این مدل نمره 9/10  از لحاظ میزان سختی در ساخت ماکت داده شده است.

 

VentureStar X-33

در این قسمت پس از دانلود فایل مربوطه با الگوها و نحوه ساخت فضاپیمای x-33 ناسا، یکی از پیشرفته ترین برنامه های فضایی آینده آشنا خواهید شد. پروژه های ایکس شامل برنامه های تهیه شاتلها یا مدارگردهای جدید نیز میشود. X-33 جزء یکی از این طرحهاست که توسط لاکهید مارتین و ناسا ساخت آن پیگیری میشود.

ادامه مطلب ...
 

Saturn V rocket 2

برای دانلود مدل اینجا کلیک کنید

سایز فایل: 2.6MB

به این مدل نمره 6/10  از لحاظ میزان سختی در ساخت ماکت داده شده است.

 

Delta7 Shuttle

برای دانلود  مدل اینجا کلیک کنید

حجم فایل : 299 KB

به این مدل نمره 4/10  از لحاظ میزان سختی در ساخت ماکت داده شده است.

 

Small shuttle

برای دانلود  مدل اینجا کلیک کنید

حجم فایل : 266KB

به این مدل نمره 3/10  از لحاظ میزان سختی در ساخت ماکت داده شده است.

 

Mini Saturn V

برای دانلود مدل اینجا کلیک کنید

حجم فایل: 16KB

به این مدل نمره 4/10  از لحاظ میزان سختی در ساخت ماکت داده شده است.

 
صفحه 16 از 16