تقویم ناسا 16 تیر 1388 - سالگرد پرتاب مریخ نورد "فرصت" (Opportunity) در 2003


16 تیر 1388 - سالگرد پرتاب مریخ نورد "فرصت" (Opportunity) در 2003

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید