تقویم ناسا 19 تیر 1388 - اتمام رفع نقص نشر هیدروژن فضاپیمای اندوار


19 تیر 1388 - اتمام رفع نقص نشر هیدروژن فضاپیمای اندوار

تعمیر در روز چهارشنبه زمانی که مخزن خارجی اندوار با هیدروژن مایع و اکسیژن مایع پر می شود، به اتمام خواهد رسید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

نوشته نعیمه موحدی از سایت نجوم ایران