تقویم ناسا 18 شهریور 1388 -سالگرد پرتاب سفینه فضایی ویکینگ 2 (Viking 2)


18 شهریور 1388 -سالگرد پرتاب سفینه فضایی ویکینگ 2 (Viking 2)

Viking 2 در دامنه غربی Utopia Planitia  فرود آمد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

سایت نجوم ایران