Gravity Probe B

Gravity Probe B آزمایش gyroscope است که توسط ناسا و دانشگاه Stanford و به منظور بررسی و سنجش دو پیش بینی ثات نشده نظریه نسبیت آلبرت انیشتن انجام گرفت. در 20 آوریل 2004 از پایگاه نیروی هوایی Vandenberg، Calif. پرتاب شد و به مدت 17 ماه در حالی که در مدار دور زمین بود داده ها را جمع آوری نمود. پنجاه هفته، ارزش داده های به دست آمده از سفینه فضایی و انتقال آن به کامپیوترهای مرکز کنترل عملیات در دانشگاه Stanford در Stanford ، Calif. را داشت. دانشمندان از ماه اکتبر 2005 کار آنالیز  و ارزشیابی داده ها را بر عهده گرفته اند.

 

 

 

 

 

در این آزمایش از چهار گیروسکوپ فوق الاعاده دقیق جهت تولید داده های مورد نیاز برای اندازه گیری دقیق دو اثر پیش بینی شده توسط نظریه انیشتن استفاده شد. یکی اثر ژئودتیک geodetic است و دیگری frame-dragging نامیده می شود.

 

 

منبع : سایت نجوم ایران

ترجمه نعیمه موحدی از سایت رسمی ناسا