اخبار ناسا جدیدترین خبرها از ناسا اوباما و بررسي برنامه های ناسا


اوباما و بررسي برنامه های ناسا

طبق اخبار، كاخ سفيد در روز 5 شنبه 17 ارديبهشت ماه، تجديد نظري كلي را در مورد «برنامه پيكرشناسي» اعلام كرد. اين تجديد نظر به منظور اتخاذ تصميمي نهايي در مورد اينكه آيا راكت « آرس 1» و اعضاي كپسول «اوريون» بهترين جايگزين براي شاتل فضايي هستند يا خير، اعلام شد. صدور اين اعلاميه همزمان با تخصيص 18.7 ميليارد دلار بودجه سالانه براي ناسا بود. اوباما از زمان روي كار آمدن خيلي كم درباره ناسا صحبت كرده اما تغيير برنامه براي نسل بعدي سفينه هاي فضايي از سوي او براي سازمان تغييري اساسي خواهد بود.

 

طبق اين اصلاحيه از ناسا خواسته شده كه سفينه اوريون را تغيير داده به صورتي كه براي كاهش وزن، تعداد اعضا را از 6 به 4 نفر كاهش دهند. همچنين كاهش ماههايي كه گزارشات انتقادي ،مبني بر آماده بودن راكت و كپسول براي پرواز به سوي مدار قبل از سال 2015، فرستاده ميشوند نيز خواسته شده.

مشكلات ديگري كه آرس1 احتمال ميرود داشته باشد شامل لرزشهاي شديد بالقوه و تمايل راكت براي لغزيدن به روي برج پرتاب در لحظه پرتاب است. همچنين هزينه برآورد شده تا سال 2015 از 28 ميليارد دلار تا امروز به 44 ميليارد دلار رسيده است!

پروژه اي به نام «سيستمهاي كاوشي» كه از راكت هاي نظامي و سيستمهاي ديگراستفاده ميكرد، محروم شد در حاليكه پروژه مستقل ديگري كه توسط ناسا انجام ميشد متوجه شد كه راكتهايي كه امروزه براي پرتاب ماهواره هاي فوق سرّي استفاده ميشوند، به صورت كاملا مطمئن و كم هزينه تر، قادر به حمل انسان به ايستگاههاي فضايي بين المللي و نهايتا به ماه و آنسوي آن ميباشند. اما اين پروژه نيز به خاطر كم بودن بودجه اختصاص يافته و مشاركت نكردن طرفين قرارداد و كمپاني هاي راكت سازي بسيار مورد مخالفت قرار گرفت و در نهايت متوقف شد.


منبع: NOOJUM.com

ترجمه طلا مشهدی از سایت رسمی ناسا