پرتاب NOAA-N Prime

دلتا II حاوی NOAA-N Prime  در ششم فبریه 2009 به وقت 2:22ٌ غربی و 5:22ٌ شرقی از مجتمع 2 پرتاب فضایی پایگاه نیروی هوایی واندربرگ کالیفرنیا پرتاب شد. در طول شب و اوایل صبح شمارش معکوس به آرامی و بدون هیچ مشکلی انجام گرفت. نه سفینه و نه وسیله پرتاب ULAD II یا (United Launch Alliance Delta II) هیچ کدام مشکل تکنیکی نداشتند و شرایط آب و هوایی نیز مساعد بود.

شمارش معکوس و پرتاب به وسیله اداره برنامه ریزی سرویسهای پرتاب ناسا در مرکز فضایی کندی (Kennedy) واقع در فلوریدا برنامه ریزی شده.

 

پروژه NOAA-N Prime 

ماهواره NOAA-N Prime   توسط Lockheed Martin برای ناسا ساخته شد. به کمک آن پیش بینی وضعیت آب و  هوا یی بهتر صورت خواهد گرفت و تغییرات احتمالی جوی در سراسر جهان را نیز به خوبی نشان خواهد داد. ماهواره  NOAA-N Prime  پنجمین و آخرین ماهوره از سری ماهواره های قطبی در حال چرخش است که دارای قابلیت های صوتی و تصویری بالایی می باشد.

ماهواره داده های جوی را جمع آوری نموده و اطلاعات را به ماهواره NOAA-N  و سرویس اطلاعات منتقل می نماید. در آنجا داده ها برای ورود به  سرویس آب و هوایی ملی آمده شده تا پیش بینی های آب و هوایی و تغییرات جوی را در سطح وسیع فراهم آورد.. درصورت دریافت داده ها و تصاویر ماهواره ای پیش بینی های جهانی نیز ممکن خواهد بود.

NOAA-N Prime  سنسورهایی دارد که در سیستم های ردیابی ماهواره ای جستجو و نجات استفاده می شود تا سیگنالهای مخرب در سراسر دنیا را نشان دهد.

منبع : www.noojum.com 

ترجمه از سایت رسمی ناسا توسط نعیمه موحدی

 

noa

 

تصویر فوق: پرتاب  سفینه NOAA-N Prime  توسط راکت دلتا II از پایگاه نیروی هوایی واندربرگ (Vandenberg) کالیفرنیا. اعتبار عکس: nasa/Carleton Bailie, ULA