اخبار ناسا جدیدترین خبرها از ناسا هرشیل تضمینی بر آینده روشن اخترشناسی


هرشیل تضمینی بر آینده روشن اخترشناسی

هرشیل اولین رصد آزمایشی با تمام تجهیزاتش را انجام داده و نتایج خاصی را به دست آورده است. تجهیزات و دستگاه ها، داده های ویژه ای در اولین استفاده فراهم آوردند از جمله پیدا نمودن آب، کربن و آشکار ساختن دوازده کهکشان در فواصلی فوق العاده دورتر از تصور.

این رصد نشان می دهد که تجهیزات هرشیل فراتر از آنچه انتظار می رفت در حال کار هستند. آنها به منزله تضمین رصدهای بسیار موفق برای اخترشناسان می باشند.

در 24 ژوئن SPIRE یا تصویرگر نورسنجی و طیفی برای اولین کار خود دو کهکشان را مورد بررسی قرار داد. با کمک تصاویر بسیار عالی این دو کهکشان، در طول موج های خاص، کمک بزرگی به اخترشناسان خواهد شد. همچنین در پس زمینه این تصاویر کهکشان های دور دیگری نیز به تصویر کشیده شده است.

  

M74 (معروف به NGC628) یک کهکشان کروی است که در حدود 24 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. این تصویر مادون قرمز SPIRE از غبار سرد بین ستارگان است که به طور واضح ساختار مارپیچ و حلزونی شکل کهکشان را نشان می دهد. همچنین حاوی تعداد زیادی نقاط ظریفی است که در حقیقت کهکشان های دور دست هستند. این کهکشان ها حاوی غبارهایی بوده که از خود امواج مادون قرمز ساطع می کنند ولی به دلیل فاصله بسیار زیاد آنها، قادر به دیدن ساختار این کهکشان ها نیستیم.

 

عکس ها دو کهکشان M66 و M74 را در طول موج 250 میکرون نشان می دهند. طول موجی بلندتر از آنچه در رصدخانه های فضایی مادون قرمز قبلی استفاده می شد و در عین حال کوتاهترین طول موج SPIRE نیز است.

SPIRE طراحی شده تا در کهکشان خودمان و کهکشان های نزدیک شکل گیری ستارگان را بررسی کند. همچنین کهکشان های سازنده ستاره را در جهان های بسیار دور مورد بررسی قرار خواهد داد. از آنجایی که این کهکشان ها در فواصل بسیار دور قرار گرفته اند زمان زیادی لازم است تا نور آنها به ما برسد. بنابراین با تشخیص و شناسایی آنها در واقع به گذشته نگاه کرده و درباره اینکه کهکشانهایی مثل کهکشان ما  چگونه و در چه زمانی شکل گرفته اند اطلاعاتی به دست آورده ایم.

آینه اولیه هرشیل 5/3 تر قطر دارد؛ تقریباً 4 برابر بزرگتر از تلسکوپ فضای مادون قرمز قبلی. این تصاویر جهش بزرگی در تواناییمان در زمینه مطالعه اجرام آسمانی در طول موج های مادون قرمز دوتر را ثابت می کند.

Spitzer اساساً نسبت به هرشیل در طول موج های مادون قرمز کوتاه تری عمل می کند، بنابراین دو تلسکوپ مکمل یکدیگرند.

این رصدها تماماً در اولین روز کار با SPIRE انجام گرفت. و به طور واضح نشان داد که مطالعات علمی اصلی برنامه ریزی شده با این تجهیزات به صورت بسیار عالی در حال اجرا هستند.

 

 منبع : سایت نجوم ایران 

ترجمه نعیمه موحدی از سایت رسمی ناسا