سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها علت حادثه تونگوسکا چه بود؟


علت حادثه تونگوسکا چه بود؟

در تاریخ 30 ژوئن 1908 انفجاری عظیم در منطقه ای کم جمعیت در روسیه به نام تونگوسکا رخ داد و علت این انفجار احتمالا یکی از رازهای فاش نشده ی سیاره ی ماست.چه چیزی ممکن است موجب ایجاد چنین انفجار عظیمی در جو زمین شده باشد؟انفجاری با انرژی هزار برابر بمبهای اتمی هیروشیما که هیچ دهانه ای ایجاد نکرد و تنها درختان یک جنگل را از بین برد.حتی حادثه ی تونگوسکا سوژه ای جالب برای نویسندگان علمی تخیلی شده است.چطور ممکن است چنین انفجاری که میدان مغناطیسی زمین را به ارتعاش در آورد و آسمان نیمکره ی شمالی را به مدت 3 روز روشن کرد ، هیچ دهانه ای از خود باقی نگذاشته باشد؟


 

البته فرضیه های بسیاری برای رازگشایی این واقعه وجود دارند. دانشمندان کماکان در مورد نوع جرمی که از فضا با زمین برخورد کرده است اختلاف نظر دارند. یک دانشمند روسی ادعا دارد که تا کنون بهترین پاسخ در این باره را کشف کرده است:زمین به وسیله ی یک دنباله دار بزرگ که در بالای جو زمین بوده مورد اصابت قرار گرفته و مواد داخل دنباله دار را به جو زمین وارد کرده است.درحالیکه دنباله دار گرم می شده ماده ای که شامل ساختارهای شیمیایی فرار بوده منفجر می شود و عطیمترین انفجار را ایجاد می کند.12000 سال پیش برخورد جرمی بزرگ در آمریکای شمالی فاجعه ای جهانی را موجب شد.با ورود غبار و خاکستر به جو زمین  سرما در کل جهان حاکم شد که احتمالا نسل شمار عظیمی از جانداران را در آن زمان منقرض کرده است. اما خوشبختانه تونگوسکا چنین تأثیر ژرفی در دنیا نگذاشت تنها یک منطقه از روسیه را تحت تآثیر قرار داد.

 

  

از طرف دیگر می توان گفت که این حادثه نباید در اثر برخورد یک سیارک یا یک دنباله دار کامل ایجاد شده باشد.بلکه در واقع توسط بخشی از ماده ی درون دنباله دار رخ داده است بدین صورت که مواد داخل دنباله دار وارد اتمسفر می شوند.این بدان معناست که زمین مماس با بخشی از دنباله دار بوده که به تدریج و به آرامی به سطح زمین نزدیک می شده است.این فرضیه تا کنون معقول به نظر می رسد اما انفجار چگونه رخ داد؟این بخش از دنباله دار غنی از هیدروژن پروکسید  بوده است و انفجار ، ناشی از سریع آزاد شدن انرژی جنبشی نبوده بلکه در واقع بمب هیدروژن پروکسید موجب این امر شده است.هنگامیکه مواد شیمیایی واکنش دهنده ی موجود در دنباله دار با پایین آمدن آن داغ می شوند در اثر یک انفجار از یکدیگر جدا می شوند و آب و اکسیژن را تشکیل می دهند که دنباله دار را از هم می پاشد.بنابراین می توان گفت حادثه ی تونگوسکا یک بمب شیمیایی عظیم بوده است.

 

این موضوع کماکان مورد بررسی و مطالعه دانشمندان قرار می  گیرد.  

 

نوشته : آسمان پارسی

 منبع : universetoday