سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها لکه های خورشیدی ، تحت تعقیب!


لکه های خورشیدی ، تحت تعقیب!

این تصویری است که فضاپیمای سوهو در 31 مارس 2009 از خورشید گرفته است

این روزها خورشید فعالیتی از خود نشان نمی دهد و ما کمینه ی خورشیدی عمیقی را تجربه می کنیم. طبق آخرین داده ها در 266 روز از سال 2008 هیچ لکه ی خورشیدی مشاهده نشده است.در سال 2009 نیز تاکنون در 78 روز از 90 روزی که گذشته است هیچگونه لکه ی خورشیدی مشاهده نشده است .تعداد لکه های خورشیدی حتی در سال 2009 کاهش نیز یافته اند.


 

اندازه گیری های دقیق توسط فضاپیماها همچنین نشان داده اند که درخشندگی خورشید تا 0.02 درصد در نور مریی کمتر شده است .درحال حاضر رصدخانه های خورشیدی و فضاپیماها به جمع آوری اطلاعات بیشتر مشغولند و دانشمندان به مطالعه ی لکه های خورشیدی می پردازند.با استفاده از فن آوری امروزی بادهای خورشیدی ، پرتوهای کیهانی و میدانهای مغناطیسی اندازه گیری و بررسی می شوند اما مطالعه ی لکه های خورشیدی به ویژه در این دوران از فعالیت خورشید نسبت به سایر موضوعات مربوط به خورشید از جذابیت بیشتری برخوردارند.

 

 

با این وجود فن آوری امروزی نیز قادر به پیش بینی آنچه از این پس رخ خواهد داد نمی باشد.کماکان مطالعات بر روی زمان پایان کمینه ی خورشیدی و آنچه پس از آغاز بیشینه ی خورشیدی رخ می دهد متمرکز می باشند.تنها کاری که دانشمندان می توانند انجام دهند این است که به مشاهدات خود ادامه دهند بلکه تعداد لکه های خورشیدی با نزدیک شدن به دوران بیشینه ی خورشیدی(سال 2012 یا 2013 ) افزایش یابند.

 

منبع : universetoday

نوشته : parssky.com