سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها تلسكوپ هرشل و ماهواره پلانك 6 مه پرتاب خواهند شد


تلسكوپ هرشل و ماهواره پلانك 6 مه پرتاب خواهند شد

تلسكوپ هرشل حامل بزرگترين آينه ايست كه به فضا پرتاب مى شود. پس از بررسى قابليت پرواز تلسكوپ هرشل ESA وArianespace تاريخ پرتاب هرشل و پلانك را ششم ماه مه 2009 ميلادى تعيين كردند.

آينه اوليه تلسكوپ هرشل، بزرگترين اينه اى كه تا كنون به فضا پرتاب شده، طرحى جديد و پيشرفته است كه از اتصال 12 قطعه كربور سيليكون ساخته شده است. و در عين حال يكى از اصلى ترين نكات فنى اين ماموريت محسوب مى شود.

 

پلانك اطلاعاتى در رابطه با چندين مساله كيهان شناختى و اخترفيزيكى از جمله نظريه هاى آغاز عالم و منشأ ساختار كيهانى فراهم مى كند. تمهيدات نهايى براى پرتاب (سوخت گيرى دو ماهواره و پر كردن سرماسنج هرشل با هليم ) كه موقتا به حالت تعليق در آمده، از سر گرفته خواهد شد.

 

پس از پرتاب ، پلانك و هرشل از يكديگر جدا شده و در مدارهايى متفاوت در دومين نقطه لاگرانژى سامانه زمين-خورشيد قرار خواهند گرفت.

 

  منبع : astronomy.com

نوشته : parssky.com