سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها پرواز مجازی در سراسر تیتان


پرواز مجازی در سراسر تیتان

صبر کنید و لذت ببرید از پرواز مجازی در سراسر تیتان ! اطلاعات بسیار جدیدی از تجهیزات راداری کاسینی برای درست کردن نقشه های جدید قمر بزرگ زحل ، تیتان ، مخابره شده است . این نقشه های توپوگرافی تیتان را در 3 بعد نشان می دهند . کوه ها ،عوارض و بلندی ها تا ارتفاع 1200 متر ( 4000 فوت ) ، رودهای قطب شمال ییلاقی ، تپه های شنی پهناور با بیش از 100 متر ( 300فوت ) بلندی و حتی جریانهایی که احتمالا بصورت آهسته از آتشفشان های یخی تیتان بیرون آمده باشند .

 

 


 

 

 

 

 نواری از تیتان در دو حالت رنگی و سیاه سفید

 

در طول این ماموریت ، تدابیری برای رسم نقشه بیش از 3% تیتان در 3 بعد اندیشیده شده بود . حدود 35% از سطح قابل رویت تیتان با ثبت اطلاعات توسط رادار کاسینی ثبت شده است . در تاریخ 27 مارس کاسینی اطلاعات خود را با پنجاه و دومین گردشش به دور تیتان کامل تر خواهد کرد .

 

برای مشاهده فیلم نمایش سطح ظاهری تیتان بصورت 3بعدی اینجا کلیک نمایید 

 

 منبع : universetoday

نوشته : www.parssky.com