سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها دنباله دارYi-SWAN میهمان آسمان این شب ها


دنباله دارYi-SWAN میهمان آسمان این شب ها

Yi-SWAN نام دنباله داری است که در این شبها در تمام طول شب میهمان آسمان است .دنباله دار دور قطبى Yi-SWAN در صورت فلكى ذات الكرسى در حركت است و تقريبا در هر ساعتى از شب با استفاده از تلسكوپ هاى آماتورى قابل رصد است.

 در لحظه عكسبردارى، دنباله دار كه به رنگ سبز در تصوير مشخص است، قدرى حدود 8 دارد كه البته براى رصد با چشم غير مسلح بسيار كم نور است. طبق پيش بينى ها، Yi-SWAN دنباله دارى تلسكوپى باقى خواهد ماند. ستاره شناسان با كاهش نور ماه بدر در شب هاى آينده نگاهى دقيق تر به اين دنباله دار خواهند انداخت.

اين تصوير توسط Gregg Ruppel درنهم آوريل تهيه شده است:

   

 

دنباله دار Yi-SWAN توسط ستاره شناسان آماتور Dae-am Yi در كره و Rob Matson در ايالات متحده كشف شد. Yi خود با استفاده از يك Canon 5D و لنزى 90 ميلى مترى از اين دنباله دار عكس بردارى نمود. Matsonبه مشاهده و بررسى آن از طريق تصاوير تهيه شده توسط سنسور SWAN سوهو پرداخت..

به نظر مى رسد كه اين اولين ملاقات دنباله دار Yi-SWAN- كه براى نخستين بار در معرض پرتو هاى شديد خورشيدى قرار مى گيرد-با بخش داخلى منظومه شمسى باشد.

 

 منبع : spaceweather

ترجمه : parssky