سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها اولین تصاویر کپلر از آسمان


اولین تصاویر کپلر از آسمان

فضاپیمای کپلر اولین تصاویر خود را از آسمان ثبت کرد.این تصاویر منطقه ای از آسمان را پوشش می دهند که هدف کپلر می باشد و ناحیه ای اطراف صورت فلکی شلیاق و دجاجه در راه شیری است.

تصویر زیر بخشی از آسمان را نشان می دهد که تنها 0.2 درصد میدان دید کپلر را شامل می شود و شامل یک خوشه از ستارگان در فاصله ی 13000 سال نوری با نام NGC 6791 است.

 

 

میدان دید اصلی کپلر

 این تصویر (تصویر زیر)، میدان دید کپلر را نشان می دهد ، تخمین زده شده است این ناحیه 14 میلیون ستاره دارد که بیش از 100000 ستاره موجود در این قسمت برای جستجوی سیارات فراخورشیدی انتخاب شده اند.دانشمندان انتظار دارند اطراف این ستارگان ، سیاراتی فراخورشیدی را مشاهده کنند و یا سیاراتی زمین مانند بیابند و امکان وجود حیات در آنها را بررسی کنند.مأموریت کپلر سه سال و نیم به طول می انجامد .


 

 

این تصویر روی ناحیه ای متمرکز شده است که ستاره ی Tres-2 به همراه سیاره ای مشتری گون در اطراف خود با دوره تناوب 2.5 روز وجود دارد .

 

 

کپلر به منظور  یافتن سیارات به دنبال کاهش دوره ای در درخشندگی ستارگان خواهد بود که در اثر عبور سیارات از مقابل ستاره هایشان رخ می دهد.دوربین 95 مگاپیکسلی کپلر که بزرگترین دوربینی می باشد که تاکنون به فضا رفته است ، قادر است کوچکترین تغییرات ایجاد شده در درخشندگی ستارگان را آشکار سازد. دانشمندان در هفته های آتی ابزارهای کپلر را بررسی می کنند تا برای جستجو پیرامون سیارات فراخورشیدی آماده شود.

 

منبع : universetoday

ترجمه فائزه چقاجردی در www.parssky.com