سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها ستارگان نوترونی و خمیدگی فضا- زمان


ستارگان نوترونی و خمیدگی فضا- زمان

ستاره های نوترونی ، کوچک و بسیار چگال و در حدود 20 کیلومتر طول دارند .جرم آنها تقریبا  1.4 جرم خورشید ماست.این بدین معناست که در زمین، یک قاشق چایخوری از یک ستاره نوترونی حدود 100 میلیون تن وزن دارد!آنها همچنین با سرعت زیادی (700 دور در ثانیه)در حال چرخش هستند. و بر اساس مطالعه ای که اخیرا انجام شده است  ، ستارگان نوترونی یک ویژگی شگفت انگیز دیگر نیز دارند:سطح بیرونی این ستارگان رمبیده، حدود 10 میلیارد بار قوی تر از فولاد یا هر فلز سنگین دیگر در زمین است.


 

 

دانشمندان در نظر دارند با بررسی ساختار ستارگان نوترونی، بی نظمی های ایجاد شده در پوسته آنها را که می تواند موجب تشعشعات گرانشی شود شناسایی کرده و در مورد تأثیر آنها در خمیدگی فضا-زمان تحقیق کنند.

 

منبع : universetoday

نوشته : www.parssky.com