سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها معرفی یک شخصیت علمی نجومی افغان


معرفی یک شخصیت علمی نجومی افغان

دکتور مریم مجاز یکی از متخصصین نجومی است که در حال حاضر مرحله فوق دکتورای خود را در دانشگاه برکلی آمریکا سپری می کند. تحقیقات خانم مجاز در زمینه شناخت و درک مرگ انفجاری یا ناگهانی ستاره های بزرگ: ابرنواختر های نوع Ib/c، انفجار های اشعه گاما، ارتباط ابرنواختر ها و انفجار های اشعه گاما و محیط آنها می باشد. خانم مجاز در همکاری با پروفیسور الکس فلیپینکو و پروفیسور جوش بلوم و گروپ مربوطه تحقیقات مشترکی را انجام داده. در سال 2007 دکتورای خود را در دپارتمنت اخترشناسی دانشگاه هاروارد تمام کرد و با پروفیسور باب کیرشنر همکار بوده. 

 

 

خام مجاز به پاس کار های برجسته اش در زمینه اخترشناسی جایزه فایرمن را از دپارتمنت اخترشناسی دانشگاه هاروارد کسب نمود. موضوع تزیس یا پایان نامه دکتورای خانم مجاز انفجار ستاره های عظیم: توصیف و تشخیص مفصل ابرنواختر های نوع پوشیده – برهنه به علت سقوط هسته و پرتو افگنی بر رابطه میان ابرنواختر ها و انفجار های اشعه گاما بوده. او عضو گروه تحقیقاتی گروپ ابرنواختر ها در مرکز اخترفیزیک هاروارد – سیمسونیان بود و در ضن عضو تیم تحقیقاتی ابرنواختری سویفت می باشد که در جستجوی انفجار های اشعه گاما در کائنات می باشد.

آسمان کابل به زودی تحقیقات و مطالعات خانم مجاز را برای علاقمندان و هموطنان نجومی معرفی می کند.

 

در ادامه کار ها برای خانم مجاز موفقیت آروز نموده و از ایشان می خواهیم تا تجربیات و مطالعات خود را برای دوستداران نجومی هموطن و همزبان در میان بگذارند.

نوشته : آسمان کابل