سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها مقارنه ماه و مشتری


مقارنه ماه و مشتری

 شامگاه روز پنجشنبه 15 مردادماه 1388 همزمان با طلوع ماه کامل، سیاره مشتری نیز طلوع خواهد کرد و شما رصدگران را به دیدن این مقارنه دعوت می‌کند.

در این روز ماه در ساعت 20 و 5 دقیقه و کمی پس از آن سیاره مشتری نیز از افق شرقی طلوع خواهد کرد. در زمان طلوع فاز ماه 99.6 درصد و قدر سیاره مشتری 2.4- است. با گذشت زمان ماه به سیاره مشتری نزدیکتر خواهد شد تا اینکه در ساعت 16 دقیقه بامداد روز بعد ( جمعه ) جدایی زاویه ای این دو به 3.6 درجه خواهد رسید.

نگارش یافته توسط خسرو جعفری زاده  از آسمان شب