سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها نامگذاری همواری های تیتان


نامگذاری همواری های تیتان

همواری های تاریک و مرموز قمر تیتان بخاطر مجموعه داستان های علمی تخیلی نوشته فرانک هربرت به سیاره "ریگی" یا شن نامگذاری شد. مرکز سروی زمین شناختی نجومی امریکا اعلام نمود که اولین همواری قمرت تیتان به سیاره چوسوک نامگذاری میشود. چوسوک در داستان تپه ریگی نام یک سیاره ی است که به داشتن ابزار موسیقی مشهور است.

سفینه فضایی کاسینی که سیاره زحل و اقمار آن را مطالعه می کند بلاخره ما را موفق ساخت تا این همواری های تاریک قمر تیتان را ببینیم. این قمر توسط بخار نارنجی رنگ ناشی از دود کیمیایی (شیمایی) پوشانیده شده که سطح تیتان را قبل از رسیدن سفینه فضایی کاسینی بطور خنثی کننده تاریک و تیره نموده بود. از سال 2004 تا کنون مطالعات و رصد های این سفینه این جهان را با ابعاد جدید به ما معرفی نموده است.


سفینه فضایی کاسینی در آخرین تصویر برداری اش از تیتان به قطب شمال نگریسته و شب و روز را در نیم کره شمالی بزرگترین قمر زحل نشان میدهد.

این نما از مرکز همواری های تیتان در 49 درجه عرض جغرافیایی و 243 درجه عرض شرقی آن است. قطب شمال تیتان با 23 درجه انحراف به سمت چپ بدور خود می چرخد و در حد فاصل فوق و به سمت چپ مرکز تصویر قرار دارد. قطر تیتان 5150 کیلومتر می باشد.

 

  

تیتان در حالت حلال

این تصویر رنگی طبیعی در نتیجه ترکیب تصاویر گرفته شده با فیلتر های سرخ، سبز و آبی تهیه شده است. این تصویر توسط کمره (دوربین) نمای باز کاسینی به تاریخ 6 جون 2009 از فاصله 194 هزار کیلومتر از تیتان گرفته شده. اندازه تصویر 11 کیلومتر در هر پیکسل است.

 

تیتان یکی از شبیه ترین دنیا ها با زمین در منظومه شمسی ما میباشد. تیتان با اتموسفیر ضخیم یا غلیظ و ترکیبات غنی زنده یا ارگانیک کیمیاوی اش در واقع یک همزاد یخ زده زمین در چندین میلیارد سال قبل یعنی قبل از پخش شدن اکسیژن در اتموسفیر می زمین باشد.

 

کاسینی به ما نشان داد که سطح تیتان توسط دریاچه ها و حوض های عظیم گاز ایتا و متان بصورت مایع شکل یاته که در نتیجه ابر هایی را بوجود می آورند و گاهی هم بصورت باران به سطح می بارند. باد های تیتان مناطق تاریک، تپه ها و همواری های سرشار از هایدروکاربن بدور استوا و عرض های پائین جغرافیایی را حجاری می کند و گویا شخم میزند.

نوشته : آسمان کابل