سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها سازمان فضايي برزيل: افزايش جنگل‌زدايي آمازون


سازمان فضايي برزيل: افزايش جنگل‌زدايي آمازون

بنابر گزارشهاي رسمي جنگل‌زدايي در جنگل‌هاي باراني آمازون در ماه ژوئن امسال چهار برابر ماه پيش زيانبارتر بود، اين تهي‌شدن جنگل به عنوان يكي‌ از بزرگترين مشكلات گرم شدن جهاني آب و هوا قلمداد مي‌شود.

 بر اساس تصاوير ماهواره‌اي تحليل شده موسسه تحقيقات فضايي ملّي برزيل، 578 كيلومترمربع از درخت‌زارهاي آمازون سوخته يا بريده شده‌اند. اين ميزان بيشتر از چهار برابر نابودي جنگل در ماه مه بوده كه تقريباً معادل جزيره ژنو سوييس يا نصف لس‌آنجلس بزرگترين شهر ايالت كاليفرنياست.

بيشتر تخريب اراضي جنگلي در ايالات پارا و ماتو گروسو برزيل متمركز شده بود، گله‌داران و كشاورزان مرتباً اين ناحيه پهناور را مورد بهره‌برداري غيرقانوني قرار مي‌دهند. برطبق تصاوير سازمان فضايي برزيل، مابين ژوئيه 2008 و ژوئن 2009 بيشتر از 4700 كيلومترمربع از جنگل‌هاي آمازون نابود شده است. دسامبر سال گذشته برزيل تصميم گرفت كه نرخ جنگل‌زدايي در آمازون كه بزرگترين جنگل گرمسيري دنياست را تا 70% در طي يك دهه آهسته كند .

 نوشته : سازمان فضایی ایران