سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها APOD- درون گودال برخوردی بارینگر


APOD- درون گودال برخوردی بارینگر

چه اتفاقی می افتد وقتی یک شهاب سنگ با زمین برخورد می کند ؟  معمولاً هیچ اتفاقی، چرا که اغلب شهاب سنگ ها بسیار کوچک هستند و  گودال حاصل از برخورد آن ها نیز سریع فرسوده می شوند. با این وجود حدود 50 هزار سال پیش یک شهاب سنگ بزرگ ، گودال برخوردی بارینگر را در آریزنای آمریکا خلق کرد.  همچنین به عنوان یک گودال برخوردی،بسیار شناخته شده است؛ وسعت دهانه این گودال برخوردی بیش از یک کیلومتر می باشد. تصویر بالا یک گروه گردشگری را نشان می دهد که در حال بازدید از داخل گودال بارینگر هستند . در سال 1920  گودال بارینگر به عنوان اولین عارضه برخوردی روی زمین شناخته شد.  امروزه بیش از 100 عارضه ی برخوردی در سراسر کره زمین شناخته شده اند. نمونه سازی رایانه ای نشان می دهد مقداری از جسم برخورد کننده در هنگام برخوردی که سبب ایجاد بارینگر شده ، ذوب شده است.

 

Tony Rowell

 

 

عکس از:Tony Rowell

نوشته :مجله نجوم از سایت Apod