سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها دنباله دار هیل-باپ چگونه خود را خنک نگه می دارد؟


دنباله دار هیل-باپ چگونه خود را خنک نگه می دارد؟

دنباله دارها حاوی ضدیخ اند. این امر ممکن است غیر ممکن به نظر آید. اما دنباله دار هیل باپ که سال 1997 به نحو تماشایی در آسمان ظاهر شد ، بنابه گفته ژاک کروویزیه از رصدخانه پاریس دارای 25% اتیلن گلیکول است.این ماده پیچیده ترین ماده آلی است که تاکنون در یک دنباله دار شناسایی شده است. کروویزیه و همکارانش با تحلیل تابش با طول موج میلی متری از هیل- باپ و مقایسه آن با داده های آزمایشگاهی جدید درباره طیف چند مولکول پیچیده به همخوانی کامل و واضحی با اتیلن گلیکول که جزء معمول ضد یخ است، دست یافتند این ماده پس از متانول و فرمالدهید، سومین ماده آلی فراوان در هیل- باپ است.

اگرچه ، مقدارش برای ذوب کردن هسته دنباله دار، حتی در نزدیک ترین فاصله تا خورشید ، بسیار اندک است. این کشف نظریه ای را تقویت می کند که برمبنای آن دنباله دارها با آوردن موادآلی به زمین، به شروع حیات بر کره زمین کمک کردند. اگر چه این پژوهشگران نتوانسته اند نشانه هایی مبنی بر وجود مولکولهای پیچیده تر مانند آمینو اسید گلایسین بیابند، اما کروویزیه عقیده دارند طیف آنها در مکانی گم شده است. او منتظر اجرای مأموریت روزتا، موشک پرتاپ شده از سوی آژانس فضایی اروپا برای ملاقات با دنباله دار است.