سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها 70 درصد از سطح زمین را آب پوشانده


70 درصد از سطح زمین را آب پوشانده

حدود 70 درصد از سطح زمین را آب پوشانده است اما آبهای سطح زمین لایه بسیار بسیار نازکی هستند. هر دریا، رودخانه و دریاچه زیر زمینی از نگاه خارج از زمین به مثابه حباب کوچک به چشم می رسد.

براساس بیانیه سازمان زمین شناسی آمریکا، سیاره زمین به نظر سیاره پرآبی می رسد اما تمام آبهای داخل زمین و سطح آن به اندازه یک دایره آبی کوچک است.

اقیانوسها 96.5 درصد از آبهای زمین را تشکیل می دهند. در سیاره زمین آب در هوا هم وجود دارد چرا که ابرها و بخار آب در دریاچه ها، رودخانه ها ، قله های یخی و یخچالهای طبعی و موجودات زنده مشاهده می شود اما تمام این آبها درون همان توپ کوچک جای می گیرند.

بیش از 96 درصد آبهای سطح زمین را آب شور اقیانوسها تشکیل می دهند.

براساس گزارش یونیورس تودی، سازمان زمین شناسی آمریکا همچنین اعلام کرده است که منابع آب شیرین چون آبهای رودخانه ها، دریاچه ها و آبهای زیرزمینی برای انسانها حیات به همراه دارد. آبی که زیر زمین در جریان است برای حیات حائز اهمیت است و قسمت قابل توجهی از آبهای زمین به صورت زیر زمینی هستند.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر