تله پورت

تله پورت برای طرفداران فیلمهای علمی - تخیلی نام آشنایی است اما در جهان واقعیت این مفهوم نه تخیلی است و نه جدید، دو سال پیش فیزیکدانهای چینی رکورد آن زمان را برای تله پورت کوانتومی شکستند و فوتونهایی را بیش از 16 کیلومتر جا به جا کردند.

نویسندگان داستانهای علمی ــ تخیلی این فناوری را تله پورت نامگذاری کرده اند، فناوری که در آن تمام ذرات جسم انسان از یک موقعیت جغرافیایی به موقعیت دیگری ارسال شده و در مقصد، همان جسم با مشخصات واقعی مجدداً بازسازی می‌شود.

در این فناوری ابتدا اطلاعات مولکولی اجسام اسکن شده و پس از ارسال به مقصد، اطلاعات دریافت شده کاملا شبیه اصل بازسازی می‌شود. در مرحله آخر مونتاژ اطلاعات دریافتی الزاما نباید از مواد جسم اصلی استفاده شود و می‌توان از اتمهایی که به نسخه اصلی شباهت دارند استفاده کرد.

در تلاشهای جدید گروهی از فیزیکدانهای چینی نیز فوتونها بیش از 97 کیلومتر جابه جا شده اند.

این فیزیکدانها از دانشگاه علم و فناوری چین در شانگهای بار دیگر از وابستگی کوانتومی (Quantum Entanglement) برای هدف جا به جایی اشیاء از یک مکان به مکان دیگر بدون حرکت در فضای بدون دو نقطه استفاده کردند.

براساس گزارش تکنولوژی ریوو، ایده اصلی این نیست که جسم فیزیکی جا به جا می شود یا تله پورت روی آن صورت می گیرد، بلکه اطلاعاتی که این جسم را توصیف می کند تله پورت می شود. این امر برای یک شی مشابه در یک مکان جدید قابل اجرا است، شیئی که در نهایت هویت جدیدی به خود می گیرد.

در این آزمایشها محققان از یک لیزر 1.3 واتی و علم اوپتیک استفاده کردند تا فوتونها را به صورت پرتو منتقل کنند و آنها را به مقصد نهایی بازگردانند. در این روش به نظر می رسد که اطلاعات فوتونها حفظ می شود چرا که شعاع نور در فضا گسترده می شود اما در نهایت تله پورت از این نوع می تواند اطلاعاتی را به صورت شعاع نور به سرعت به ماهواره ها منتقل کرد.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران