سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها عامل جدید انقراض دایناسورها


عامل جدید انقراض دایناسورها

گفته می شود برخورد یک شهاب سنگ به اندازه کوه اورست به منطقه ای در مکزیک موجب انقراض دایناسورها در 65 میلیون سال پیش شده است. این امر موجب بروز طوفانهای آتشین و گازهای کشنده ای شد که برای حیات بر روی زمین خطرآفرین شد.

بر اساس یافته های "لی کامپ" محقق دانشگاه دولتی پنسیلوانیا در این بین چیز دیگری در اقیانوس ها نیز روی داد و موجب این انقراض گسترده شد.

وی در کنفرانس گلداسمیت در مونترال گفت: زمین به خوبی قادر است از منابع خودش معجون های سمی بسازد.

کامپ فکر می کند که باید دریاهای سمی را نیز در تلفات ایجاد شده بر روی زمین در پایان دوره پرمین در حدود 250 میلیون سال پیش، دخیل کرد.

در آن زمان، سیاره زمین از مرگ و میر بزرگی رنج می برد، یعنی بزرگ ترین بحران زیست شناختی که در آن 95 درصد تمامی گونه های موجود در زمین برای همیشه از بین رفتند. به گفته کامپ این سم کشنده سوفیلد هیدروژن بوده است.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران