سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها پژوهشگران ایرانی سهیم در کشف ذره هیگز


پژوهشگران ایرانی سهیم در کشف ذره هیگز

 

صبح امروز پژوهشگران سرن از کشف ذره‌ای بسیار شبیه به بوزون هیگز خبر دادند. در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نیز دانشمدان ایرانی مشارکت‌کننده در این پروژه میزبان خبرنگاران علمی بودند.

هم‌اکنون جلسه پرسش و پاسخ با حضور تیم ایرانی و خبرنگاران در حال برگزاری است.

عکس؛ گروه تحقیقات تجربی فیزیک ذرات بنیادی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی را نشان می‌دهد و اعضای آن به ترتیب از راست به چپ عبارتند از

دکتر حسام‌الدین ارفعی

دکتر حامد بخشیان

خانم دکتر عبیده جعفری

دکتر سعید پاک‌طینت

دکتر مجتبی محمدی

خانم دکتر مریم زینلی

خانم دکتر بتول صفرزاده

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران