سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها کارخانه ذرات بوزون هیگز راه اندازی می شود


کارخانه ذرات بوزون هیگز راه اندازی می شود

در نشست برندگان جایزه نوبل که در شهر لینداو، آلمان برگزاری شد،‌ برخی از برندگان جایگزین دستگاه برخورد دهنده بزرگ هادرون در سرن را به بحث گذاشتند.

برخورد دهنده بزرگ هادرون دو شعاع از پروتونها را با یکدیگر برخورد می دهد که در این میان بازمانده هایی در سطح ریز اتمی وجود دارد. برخی از فیزیکدانها اعتقاد دارند که از این بقایا به دست آوردند اطلاعات قطعی درباره بوزون هیگز بسیار چالش انگیز است. جدا از تمام این موارد سالها تحقیق سپری شده تا تنها وجود این ذره ثابت شود.

قرار است یک ماشین دیگر جایگزین برخورد دهنده بزرگ هادرونی شود تا این معمای فیزیکی را حل کند. ماشین پیشنهاد شده می تواند برخورد دهنده خطی باشد که الکترونها و ضد ذره ات آنها را بایکدیگر برخورد می دهد. تا کنون کشورهای معدودی برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی  کرده اند، دستگاهی که می تواند حتی بزرگتر از دستگاه برخورد دهنده بزرگ هادرونی باشد.

کارلو روبینا، رئیس سابق مرکز تحقیقات هسته ای اروپا ( سرن) اظهار داشته است که یک ماشین جایگزین با عنوان " مئون" (muons) می تواند ذرات را به یکدیگر برخورد دهد، ذراتی که به الکترونها شباهت دارند اما از جرم بیشتری برخوردار هستند.

وی اظهار داشت که چنین دستگاهی می تواند کارخانه ذرات هیگز باشد.

هرماشینی که جای برخورد دهنده بزرگ هادرونی را بگیرد، کشف اخیر با برخورد دهنده بزرگ هادرونی یک گام از سفر طولانی برای درک فیزیک است.

رئیس مرکز تحقیقات هسته ای اروپا پیشتر گفته بود که برخورد دهنده بزرگ هادرون قرار است تا پایان سال به مدت دو سال برای انجام ارتقای سیستم خاموش شود که این امر قدرت آن را افزایش می دهد و می تواند با آزمایشهای بیشتری کار را ادامه دهد.

 

برخورد دهنده بزرگ هادرون (Large Hadron Collider) شتاب‌ دهنده ذره‌ای و برخورد دهنده در سرن در نزدیکی ژنو سوئیس است. این پروژه در 10 سپتامبر سال 2008 پس از 20 سال آماده سازی آغاز به کار کرد.

یکی از اهداف مهم این پروژه کشف ذره بنیادی هیگز است که فیزیکدانان ذرات بنیادی وجود آن را پیشگویی کرده‌اند. ذره هیگز یا بوزون هیگز دخیل در ایجاد جرم در ذرات بنیادی است.

در این آزمایشگاه، پروتون‌ها، در یک تونل 27 کیلومتری شتاب گرفته و به اندازه 14 تریلیون الکترون ولت انرژی می‌گیرند و به هم برخورد می‌کنند تا این برخورد، ردی از بوزون هیگز را نشان‌ دهد.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر