سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها شرط بندی استفان هاوکینگز درباره ذره بوزون هیگز


شرط بندی استفان هاوکینگز درباره ذره بوزون هیگز

استفان هاوکینگز فیزیکدان و نظریه پرداز معروف بریتانیایی که در حال حاضرریاست مرکز تحقیقاتی کیهان شناسی نظری دانشگاه کمبریج را برعهده دارد، پس از مشاهده ذره بوزون هیگز توسط دانشمندان سرن در گفتگویی با بی بی سی اظهار داشت: این کشف مهمی است و پیترهیگز باید به خاطر آن جایزه نوبل دریافت کند.

 

وی افزود: جای تأسف است، چرا که پیشترفتهای بزرگ در فیزیک از آزمایشهایی ناشی می شود که نتایجی دارند که ما انتظار نداشته ایم. به این دلیل من با گوردن کین (از دانشگاه میشیگان) شرط بسته بودم که ذره هیگز پیدا نخواهد شد.
هاوکینگز گفت: حالا به نظر می رسد که 100 دلار باخته ام.
 

 

گوردن کین دانشمندی که 100 دلار را برنده شده اظهار داشت: خبر مشاهده بوزون هیگز خبر خوشی بود که با 100 دلار تکمیل شد.

دانشمندان مرکز تحقیقات هسته ای اروپا روز چهارشنبه اعلام کردند که یک ذره ریز اتمی مشاهده کرده اند که به نظر می رسد بوزونی باشد که وجود آن حدود نیم قرن پیش از سوی پیتر هیگز پیش بینی شده بود.

هاوکینگز مشهورترین دانشمند در قید حیات بریتانیا اظهار داشت که این کشف هیگز را مستحق دریافت جایزه نوبل کرده اما موجب شده که وی 100 دلار از دست بدهد.

از سوی دیگر کین اظهار داشت: من اطمینان داشتم که بوزون هیگز کشف می شود. کشف هیگز احساس فوق العاده ای بود. این کشف بنیانهای مدل استاندارد را تقویت می کند.

بوزون هیگز (Higgs boson) یک ذره بنیادی اولیه فرضی دارای جرم است که وجود آن توسط مدل استاندارد فیزیک ذرات پیش‌بینی شده‌است. مشاهده تجربی این ذره چگونگی جرم‌دار شدن ماده توسط ذرات بنیادی بدون جرم دیگر، توضیح می دهد.

به طور خاص، بوزون هیگز، می‌تواند دلایلی برای تفاوت‌های بین فوتون که بدون جرم است و بوزون‌های W و Z که نسبتاً پرجرم هستند، ارائه کند. جرم ذرات بنیادی، تفاوت‌های بین الکترومغناطیس (که توسط فوتون‌ها ایجاد می‌شود) و نیروی هسته‌ای ضعیف (که توسط بوزون‌های W و Z ایجاد می‌شود) در ساختار میکروسکوپیک (و به‌طبع ماکروسکوپیک) ماده مؤثر هستند؛ بنابراین، بوزون هیگز  یک مؤلفه بسیار مهم در دنیای ماده تلقی می شود.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر