سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها آخرین لحظات زندگی یک ستاره


آخرین لحظات زندگی یک ستاره

حلقه ای که اطراف ستاره دیده می شود ترکیبی از گازهای ستاره در لحظه سوخته شدن است.

 

این ستاره که کملئوپاردالیس یا به اختصار U Cam نامیده می شود هنگام گرفته شدن این عکس در حال نابودی بوده است.

U Cam در گروه ستاره های کربنی قرار می گیرد. ستاره های کربنی گونه کمیابی از ستاره هستند که میزان کربن در اتمسفر آن ها بیش از اکسیژن است.

 

ستاره ای در حال سوختن

 

شکار جدید هابل

این پدیده بسیار کمیاب و ناپایدار بوده و علت شفافیت عکس این است که توسط حسگرهای تلسکوپ هابل گرفته شده است.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از خبرآنلاین