سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها حساسترین آشکارساز ماده تاریک


حساسترین آشکارساز ماده تاریک

دانشمندان اظهار می دارند وقتی که این آشکارساز ماده تاریک کار خود را اواخر امسال آغاز کند، می تواند یکی دیگر از پیشرفتهای مهم را در عرصه مطالعه جهان در همان ابعاد و اندازه کشف ذره بوزون هیگز توسط دانشمندان سرن رقم بزند. تام شات استاد فیزیک دانشگاه کیس وسترن رزرو که روی آشکارساز زیرزمینی زنون (LUX) کار می کند گفت: کشف ماده تاریک مسئله مهمی محسوب می شود، اگر آن را پیدا کنیم به پیشرفت بزرگی در زمینه درک فیزیک رسیده ایم.

دانشمندان اوایل ماه جاری خبر وجود بوزون هیگز را به عنوان یک ذره زیر اتمی اعلام کردند، ذره ای که آنها اعتقاد دارند به سایر ذرات جرم داده است. وجود این ذره برای درک تکامل اولیه جهان ضروری است.

این درحالی است که ماده تاریک، ماده گریزانی است که دانشمندان اعتقاد دارد 25 درصد از جهان را تشکیل داده است. آنها ماده تاریک را از کشش گرانشی آن می شناسند اما برخلاف ماده عادی و ضد ماده این ماده بسیار غیرقابل تشخیص است.

دانشمندان با کشف ماده تاریک می توانند توضیحی برای این امر فراهم کنند که چرا جهان به طور مساوی از ماده و ضدماده تشکیل نشده است. این امر به نوبه خود توضیح خواهد داد که جهانی که ما می شناسیم چگونه تشکیل شده است.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، تجهیزات تحقیقاتی زیرزمینی سانفورد در ماه می در یک معدن طلا در بلک هیلز داکوتای جنوبی رونمایی شد.

این معدن بسیار کارآمد است چرا که تشخیص ماده تاریک در آزمایشگاه های عادی بسیار حساس است.

با استقرار آشکار ساز زیر زمینی زنون در اعماق زمین ماده تاریک را می توان از تشعشع کیهانی آزاردهنده ای حفظ کرد که تشعشعاتی که در تشخیص ماده تاریک اختلال ایجاد می کند.

 

حرکت دادن این آشکار ساز با وزن سه تن زمان زیاد صرف کرده و نیازمند مراقبتهای بسیاری بوده است. برای انجام این جا به جایی دستگاه در محافظهای ویژه ای پیچیده شده تا از آن در مقابل کوچکترین تکانها محافظت شود.

این آشکار ساز اوایل دسامبر جمع کردن اطلاعات خود را آغاز می کند.

ماده تاریک، در ستاره شناسی و کیهان‌شناسی، ماده‌ای فرضی است که چون از خود نور گسیل یا بازتاب نمی‌کند، نمی‌توان آن را به طور مستقیم مشاهده  کرد، اما از اثرات گرانشی موجود بر روی اجسام مرئی، مثل ستاره‌ها و کهکشان‌ها، می‌توان به وجود آن پی برد.

 

بر اساس مشاهدات فعلی که بر روی ساختارهایی بزرگتر از کهکشانها صورت گرفته‌است و همچنین مطالب مربوط به انفجار بزرگ، ماده تاریک و انرژی تاریک تشکیل دهنده بخش زیادی از جرم موجود در جهان قابل مشاهده است. اجزای ماده تاریک جرم بسیار بیشتری از قسمت دیده شدنی کائنات دارند.

فقط حدود 4 درصد از مجموع کل چگالی انرژی در کیهان را می‌توان با توجه به اثرهای گرانشی آن مستقیم مشاهده کرد که این مقدار شامل باریونها و تابش‌های الکترومغناطیسی نیز می‌شود. همچنین تصور می‌شود که 22 درصد از ماده تاریک تشکیل شده باشد و 74 درصد باقی مانده را نیز انرژی تاریک تشکیل داده باشد که همانند ماده تاریک در فضای کیهان توزیع شده و به همان اندازه ماده تاریک ناشناخته و مجهول مانده‌است.

تعیین خواص و ویژگی‌های این توده ناشناخته به یکی از مهم‌ترین مسائل کیهان‌شناسی مدرن و فیزیک ذرات تبدیل شده‌است. این نکته قابل ذکر است که اسامی "ماده تاریک" و "انرژی تاریک" نشان دهنده عدم اطلاع انسان از ماهیت این دو ماده و ناشناخته بودن آن است.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از ایسنا