خطر مرگ فضانوردان

پرتوهای خورشیدی را که می تواند موجب مرگ فضانوردان در فضا شود می توان حدود سه ساعت زودتر پیش بینی کرد، این مدت، زمان کافی را برای انجام اقدام محافظتی در اختیار فضانوردان قرار می دهد.

این پرتوها از انفجارهای عظیمی در خورشید منشا می گیرند و توفانهایی از ذرات باردار را به سوی زمین گسیل می کنند.

"جان بیبر" از دانشگاه دلاویر گفت: این ذرات با سرعت نور حرکت می کنند و فقط 10 دقیقه طول می کشد تا نخستین ذرات توفان خورشیدی به زمین برسد.

بیبر که در این زمینه با دانشگاه ملی چانگنام کره جنوبی همکاری می کند، گفت: داده های جمع آوری شده توسط دو مانیتور نوترونی که سالها پیش در قطب جنوب نصب شده می تواند شدت این ذرات پرانرژی و سریع ناشی از توفانهای خورشیدی را تعیین کند.

 

با بررسی ویژگی های نخستین ذرات رسیده دانشمندان می توانند پیش بینی های مفیدی در مورد حرکت های آهسته این ذرات نیز صورت دهند اما با این حال ذرات خطرناک نیز در راه هستند.

به گفته بیبر ذراتی که حرکت آهسته دارند خطرناک تر هستند چرا که تعداد بسیار زیادی از آنها وجود دارد و خطر یعنی همین. این سیستم می تواند زمان هشدار را به 166 دقیقه برساند و دانشمندان دریابند ذرات خطرناک کی به زمین می رسند. این مدت می تواند به فضانوردان کمک کند فضاپیمای خود را از دسترس این ذرات خطرناک دور نگه دارند.

بیبر افزود: اغلب فضانوردان طی سالهای اخیر در مدارهای پایین زمین پرواز می کند اما اگر بخواهیم به ماه برویم و یا انسان را به مریخ بفرستیم خطر این پرتو ها بسیار قابل توجه خواهد بود.

به اعتقاد وی فضانوردان ماموریت آپولو بسیار خوش شانس بوده اند که مورد اصابت این ذرات قرار نگرفتند و جان سالم به در بردند.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر