سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها ملاقات بیگانگان فضایی در قرن بعد


ملاقات بیگانگان فضایی در قرن بعد

ژوسلین بل برنل در کنفرانس یوروساینس دوبلین گفت: ما نشانه هایی از حیات در دیگر سیاره ها را مشاهده کردیم و احتمال زیادی می دهیم طی قرن بعد با موجودات هوشمند فضایی مواجه شویم.

پس از این سخنرانی یکی از حضار از وی سوال کرد: "ما چقدر آمادگی برخورد و مواجه با آنها را داریم؟ باید با آن ها چه کنیم؟ از آن ها در باغ وحش نگهداری کنیم؟"

او در پاسخ به این سوال گفت حتی اگر آنها را ببینیم مدت زیادی طول خواهد کشید تا بتوانیم از طریق امواج رادیو یا لیزر با آنها ارتباط برقرار کنیم.

به گزارش دیلی میل، بررسی که از بیش از 2 هزار انگلیسی به عمل آمده نشان می دهد 44 درصد آنها به وجود حیات در سایر سیاره ها معتقدند و یک سوم شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته بودند ما باید در جستجوی موجودات فضایی باشیم و دنبال راهی برای برقراری ارتباط با آنها باشیم.

دانشمندان در این باره به دوگروه تقسیم شده اند، عده ای معتقدند باید حضورمان را به فضایی ها ثابت کنیم و عده ای دیگر معتقدند باید از آن ها پنهان شویم.

گروه دوم معتقدند با این کار آدم فضایی ها را نسبت به خودمان تحریک می کنیم و این اقدام احتمال حمله آنها به زمین را قدرت می بخشد. آنها معتقدند همه قدرتهای دفاعی ما در برابر قدرت آنها بی فایده است.

استفان هاوکینگ، دانشمند معروف درباره احتمال تسخیر کره زمین توسط بیگانگان با هدف استفاده از منابع زمین هشدار داده است. او می گوید آمدن بیگانگان به زمین مثل کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب است. این اتفاق قطعا به نفع ما نخواهد بود.

 

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران