سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها کشف سیاره فراخورشیدی جدید


کشف سیاره فراخورشیدی جدید

ستاره شناسان اعلام کردند که یک سیاره جدید با فاصله سی و سه سال نوری در صورت فلکی شیر کشف کرده اند که کوچکتر از زمین است و دور یک ستاره کوتوله کم نور درحال حرکت است.

درحالی که دانشمندان از سال 1995 وجود 700 سیاره فراخورشیدی را مورد تصدیق قرار داده اند که برخی از آنها بسیار بزرگ تر از مشتری هستند، اما براساس اظهارات محققان دنیای جدیدی که تازه آنها پیدا کرده اند تنها 8368 هزار کیلومتر قطر دارد که این میزان حدود دو سوم اندازه زمین است.

کیوی استیونسون محقق دانشگاه مرکز فلوریدا که این تیم تحقیقاتی را هدایت کرده است، گفت: تاکنون محققان سیاره هایی را مشاهده کرده اند که در تیررس ابزارهای آنها قرار داشتند، چرا که مشاهده سیاره هایی در ابعاد مشتری کار ساده ای است، اکنون ما مرزهایی را که تلسکوپ ما می تواند مشاهده کند را کنار زده و فراتر از آن را نگاه می کنیم.

 

این دنیای تازه کشف شده به صورت موقتی UCF-1.01 نامگذاری شده و استیونسون و همکارانش آن را با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا در زمین کشف کرده اند. این سیاره در مدار ستاره ای به نام GJ 436 درحال حرکت است. آنها یک سال را صرف مشاهده کردند تا بتوانند تصدیق کنند که این سیاره به واقع یک جهان دور از زمین است.

این گروه تحقیقاتی نتیجه مطالعات خود را در مجله فیزیک نجومی منتشر کرده اند.

استیونسون و گروه وی به محاسبه حرکت سریع UCF-1.01 دور ستاره مادر  خود در 1.4 روز زمینی که با فاصله ای  2 میلیون و 569 هزار کیلومتر پرداختند، فاصله زمین از خورشید حدود 149.5 میلیون کیلومتر است.

براساس تحقیقات دانشمندان احتمالا دمای سطح این سیاره جدید 537 سانتیگراد است و احتمالا برخی از بخشهای آن گداخته شده و هر گونه اتمسفری مدتها پیش بخار شده است.

 

دانشمندان نتوانستند این سیاره را به طور مستقیم مشاهده کنند، چرا که ستاره آن در تلسکوپ چیزی جز یک نقطه نیست اما آنها توانستند یک شیب کوچک را در روشنایی این ستاره مشاهده کنند که دیسک UCF-1.01 از مقابل آن عبور کرد. درحال حاضر دانشمندان نمی توانند جرم آن را محاسبه کنند، فناوری کنونی به قدری نیست که بتواند یک رقم قابل اعتماد در این رابطه ارائه کند.

قرار نیست که به این زودیها مأموریتی به UCF-1.01 وجود داشته باشد، درحال حاضر مأموریتهای بیشتری در راه است که در میان آن می توان به اقمار مشتری و زحل اشاره کرد که می تواند برای وجود حیات نوید بخش تر باشد. اما این تحقیقات نشان می دهد که اگر این دنیا تازه کشف شده ، وجود سایر سیارات و شاید منطقه های مسکونی نزدیک ستاره های مادر وجود دارد که ممکن است در آینده کشف شوند.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران