تلسکوپ HESS II

ستاره شناسان از راه اندازی تلسکوپ جدیدی به نام  HESS II خبر دادند. این تلسکوپ قرار است در نامیبیا پیاده سازی شود و از جمله اهداف اصلی آن جستجو برای شواهد پرانرژی از سیاهچاله ها، ابرنواخترها و تپ اخترها است. این تلسکوپ با وزن 600 تن بزرگ ترین تلسکوپ از نوع چرنکوف خواهد بود. این تلسکوپ قرار است آسمان نیمکره جنوبی را با آینه های  2750 سانتی متری خود بکاود.

این تلسکوپ با جستجوی پرتوهای موسوم به چرنکوف به دنبال پرتوهای پرانرژی گاما از منابع فرازمینی خواهد گشت. این پرتو به عنوان پرتوهای گامای آبشاری به اتسمفر زمین برخورد می کنند و با آن در تعاملند و نور آبی ضعیف چشمک زنی ایجاد می کنند.

 

تلسکوپ HESS II از دوربین های بسیار حساس برای رصد این چشمک ها استفاده خواهد کرد. این تلسکوپ جدید نه تنها از بزرگ ترین منطقه  آینه ای در میان دیگر تلسکوپ های از این دست در دنیا، برخوردار است بلکه تصاویر پرتوهای آبشاری را با جزئیات غیر منتظره ای تهیه می کند.

پاسکال ونسنت محقق فرانسوی مسئول بسته حسگر تصویری تلسکوپ، گفت: شفافیت پیکسلی این تلسکوپ در مقایسه با تلسکوپ های کوچکتر چهاربرابر در هر منطقه از آسمان است.

این تلسکوپ جدید با چهار تلسکوپ  1220 سانتی متری که از سال 2004 تا کنون برای ایجاد مجموعه سیستم استروسکوپی پر انرژی  کار می کند، همکاری خواهد کرد.

 

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران