سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها اندازه گیری سه بعدی تک مولکول های زیستی


اندازه گیری سه بعدی تک مولکول های زیستی

 

محققان دانشگاه ایالتی آیووا و محققان آزمایشگاه ایمز (Ames) با ترکیب فناوری های میکروسکوپ نوری و نیروی اتمی، راه را برای تکمیل اندازه گیری سه بعدی تک مولکول های زیستی با دقت بی سابقه ای فراهم کردند.

فناوری های موجود به محققان امکان می دهد تا تک مولکول ها را بر روی محورهای xو yو به شکل دو بعدی مطالعه و اندازه گیری کنند. این فناوری جدید به محقققان امکان می دهد تا اندازه گیری های طول (محورxها) را تا اندازه نانومتر – یک میلیاردم متر-بدون اپتیک سفارشی و یا سطوح خاص برای نمونه ها انجام دهند.

"سانجی وی سیواسانکار" استادیار فیزیک و اخترشناسی دانشگاه ایووا و همکار آزمایشگاه ایمز وزارت انرژی آمریکا گفت: این نوع کاملا جدیدی از اندازه گیری است که می تواند برای تعیین موقعیت zمولکول ها استفاده شود.

 

جزئیات این طرح تحقیقاتی در نشریه مقالات نانو منتشر شده است.

این مطالعه دو هدف را دنبال می کند: شناخت اینکه چگونه سلول های زیستی به یکدیگر می چسبند و همچنین ساخت ابزارهای جدید برای مطالعه این سلول ها.

محققان فناوری میکروسکوپی جدید موسوم به (SWAN) را در آزمایشگاه سیواسانکار ارائه کرده اند و میکروسکوپ نیروی اتمی تجاری را به یک میکروسکوپ فلورسنت تک مولکولی متصل کردند. نوک این میکروسکوپ نیروی اتمی بر روی پرتوی لیزری متمرکز قرار داده شد و یک الگوی موج ثابت ایجاد کرد.

 

مولکولی که قابلیت انتشار نور داشت، درون این موج ثابت قرار داده شد. همانطور که نوک این میکروسکوپ نیروی اتمی بالا و پایین می رفت، این مولکول در حال نوسان، نور فلورسنت را که مربوط به فاصله آن از سطح بود، منتشر می کرد.

این فاصله را می تواند با نشانگری بر روی سطح مقایسه و اندازه گیری کرد و به این ترتیب می تواند طول مولکول را با دقت نانومتری اندازه گیری کرد.

محققان عرصه پزشکی که نیازمند داده های بسیار دقیق میکروسکوپی هستند، می توانند از این فناوری بهره مند شوند.

 

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر