سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها جذب نیمی از انتشار دی اکسید کربن توسط زمین


جذب نیمی از انتشار دی اکسید کربن توسط زمین

 

بر اسا آخرین گزارشات ، در حالی که انتشار دی اکسید کربن همچنان در حال افزایش است اما پوشش گیاهی زمین و اقیانوس های آن هنوز می تواند بخش عمده ای از این آلودگی را فرو برده و جذب کنند. محققان دانشگاه کلورادو در بولدر می گویند: با وجود افزایش شدید انتشار دی اکسید کربن ناشی از فعالیت های انسان طی دهه های اخیر که موجب گرم شدن زمین شده است اما سیاره آبی ما نشان داده می تواند نیمی از این دی اکسید کربن را جذب کند.

دانشمندان در این مطالعه، گزارش های منتشره در مورد انتشار دی اکسید کربن را از 50 سال پیش تاکنون بررسی کردند و نشان دادند میزان دی اکسید کربن در اتمسفر زمین طی این مدت افزایش یافته است.

آنها دریافتند در حالی که انتشار دی اکسید کربن چهار برابر شده است جذب طبیعی کربن توسط زمین نیز طی همین مدت دو برابر شده که همین امر موجب کاهش اثرات تعییرات اقلیم بر زمین شده است.

 

"اشلی بالانتین" مجری این تحقیقات گفت: آنچه مشاهده می کنیم این است که زمین به فرایند جذب بخش عمده ای از دی اکسید کربن تولید شده توسط انسان ادامه می دهد حتی وقتی انسان اقدامات بسیار اندکی برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن صورت می دهد.

وی تاکید کرد اما اینکه زمین تا چه وقت می تواند به این روند ادامه دهد چیزی است که از آن بی اطلاعیم.

به گفته این دانشجوی پست دکتری، اما توانایی زمین برای جذب دی کسید کربن جو محدود است.

 

کارولین آلدن یکی دیگر از محققان این پروژه گفت: مساله این نیست که آیا جذب طبیعی کربن توسط زمین کاهش می یابد یا خیر بلکه مساله زمان توقف این فرایند است.

وی ادامه داد: با وجود این حقیقت که فقط نیمی از انتشار سوخت فسیلی در اتمسفر باقی می ماند و نیم دیگر توسط بیوسفر زمین و اقیانوس ها جذب می شود، همچنان شاهد بروز تغییرات اقلیم هستیم.

به گفته وی اگر جذب طبیعی کربن مانند مدل های پیش بینی اشباع شود، تاثیر انتشار کربن بر دی اکسید کربن جو دو برابر خواهد شد.

 

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر