سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها بزرگترین نقشه سه بعدی از کهکشانهای عظیم


بزرگترین نقشه سه بعدی از کهکشانهای عظیم

این نقشه جدید که در پروژه  Sloan Digital Sky Survey III تهیه شده، نشان دهنده موقعیتها و فواصل بیش از یک میلیون کهکشان است. این نقشه معادل حجم کل یک مکعب چهار میلیارد سال نوری را پوشش می دهد.

"دانیل ایسنستین" از مرکز اخترفیزیک هاروارد- اسمیت سونیان و مدیر پروژه Sloan Digital Sky Survey III گفت: می خواهیم بزرگ ترین نقشه از کائنات را تهیه و از آن نقشه برای شناخت چگونگی توسعه کائنات استفاده کنیم.

 

 
 

دانشمندان با چنین نقشه ای می توانند تاریخچه و سابقه کائنات را طی شش میلیارد سال اخیر دنبال کنند.

با این تاریخچه  محققان می توانند تخمین های بهتری را در مورد اینکه  چه میزان از کائنات از ماده تاریک و انرژی تاریک ساخته شده است ارائه کنند.

 

 

 

این نقشه، محور "انتشار داده 9 " (DR9) است که به طور عمومی داده های دو سال نخست یک تحقیق شش ساله را منتشر می کند.

این انتشار داده، شامل تصاویر 200 میلیون کهکشان و طیف 1.35 میلیون کهشکان است.
"مایکل بلانتون" سرپرست گروه فراهم کننده انتشار داده 9، گفت: هدف ما خلق کاتالوگی است که تا مدت های طولانی بتوان از آن استفاده کرد.
 

 

 

 

بخشی از پروژه Sloan Digital Sky Survey III، موسوم به (BOSS) ، موقعیت کهکشانهای عظیم را تا شش میلیارد سال پیش و همچنین اخترنماها را در فاصله  12 میلیارد سال نوری از زمین اندازه گیری می کند.

پروژه  BOSS ، این کهکشانهای بزرگ و درخشنده را هدف قرار می دهد چرا مشاهده آنها ساده است.

نقشه برداری از این کهکشانهای عظیم شیوه مناسبی را برای تدوین نقشه ای از بقیه کهکشانهای جهان فراهم می کند.

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران