سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها کنجکاوی با نرم افزار جدیدش بروزرسانی می شود


کنجکاوی با نرم افزار جدیدش بروزرسانی می شود

کنجکاوی نخستین هفته از سفر خود را بر روی سیاره سرخ به نصب نسخه به روز شده نرم افزار مهمی صرف کرد که ناسا آن را "پیوند مغزی" می خواند.

این نرم افزار جدید جایگزین نرم افزاری می شود که کنجکاوی در سفرش به سوی مریخ آن را اجرا می کرد این نرم افزار جدید کاوشگر را برای اکتشاف در سطح مریخ آماده می کند. این نرم افزار جدید در حالی که کنجکاوی در راه مریخ بود، بارگذاری شد.


 از نرم افزار قبلی برای کنترل فضا پیما استفاده می شد در حالی که در حال پرواز از دو رایانه کاوشگر حذف و این برنامه جدید نصب شده بود.

این نرم افزار جدید به کنجکاو می گوید چگونه حرکت کند، چگونه از موانع دوری کند و چگونه از بازوهای روباتیکش استفاده کند.

"بن سیچی" رئیس مهندسی نرم افزار ماموریت مریخ گفت: از ابتدا، این ماموریت را به گونه ای طراحی کردیم که بتوان بر اساس نیاز در مراحل مختلف ماموریت آن را به روز کرد.

نسخه نرم افزار پرواز کنجکاوی در حال حاضر در حال استفاده است و بر روی فرود این وسیله متمرکز بود. 

 

 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر