سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها امروز، بهترین وضعیت برای رصد سیاره زهره


امروز، بهترین وضعیت برای رصد سیاره زهره

سیاره زهره امروز (چهارشنبه) در بیشترین کشیدگی غربی قرار می گیرد و زمان مناسبی برای رصد این جرم آسمانی است.

"کشیدگی" به حالتی گفته می شود که از دید ناظر زمینی، سیاره به حداکثر جدایی زاویه ای از خورشید برسد. در این حالت بیشترین مدت مکث سیاره در آسمان را شاهد هستیم از این رو امکان رصد بهتر سیاره ها فراهم می شود.
 
دو نوع کشیدگی غربی و شرقی وجود دارد. کشیدگی غربی زمانی رخ می دهد که سیاره پیش از طلوع خورشید در بیشترین ارتفاع از افق و کشیدگی شرقی سیاره پس از غروب خورشید در بیشترین ارتفاع از افق قرار گیرد.
  
در ساعت 13:38 دقیقه امروز چهارشنبه 25 مردادماه سیاره زهره در بیشترین کشیدگی غربی قرار می گیرد. در این پدیده جدایی زاویه ای این سیاره با خورشید در حدود 45/8 درجه خواهد بود. در آسمان صبحگاهی می توان سیاره زهره را در بالاترین حد کشیدگی خود هنگام طلوع خورشید مشاهده کرد.
 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر