سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها ارایه سند توسعه هوافضای کشور تا آبان


ارایه سند توسعه هوافضای کشور تا آبان

رئیس ستاد توسعه فناوری هوافضای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ارائه سند جامع توسعه هوافضای کشور تا آبان ماه امسال از ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور جهت بررسی و تصویب نهایی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهندس سیدمهدی فرحی  با بیان اینکه در حال حاضر سند جامع هوافضا در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور بررسی می‌شود، گفت: بررسی و تصویب مرحله نخست سند جامع هوافضا شامل تعیین وضعیت هوافضای کشور در سال 90 به پایان رسید. در این مرحله وضعیت هوافضای کشور بررسی شده و همچنین پیشرفت‌های کشور های مختلف در عرصه هوافضا و وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار گرفت.
 
وی افزود: فاز دوم این سند به این موضوع می پردازد که ایران در سال 1404 به کجا خواهد رسید که این مرحله در حال بررسی تصویب نهایی در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور است.
 
رئیس ستاد توسعه هوافضای معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: فاز سوم سند شامل ایجاد نقشه راهی است که وضع موجود تا وضع مطلوب را ترسیم می کند و چگونگی اجرایی شدن این نقشه راه در این فاز مشخص شده است.
 
وی ادامه داد: بخش چهارم این سند «نگاشت نهادی» نام دارد و شامل این است که 200 نهاد هوافضایی در کشور در کدام بخش از سند توسعه هوافضای کشور باید ایفای نقش کنند.
 
مهندس فرحی گفت: برای تدوین سند جامع هوافضا بیش از 400 متخصص با سابقه خدمتی بیش از 20 سال طی دو سال کار مداوم درگیر شده اند.
 
رئیس ستاد توسعه فناوری هوافضا با بیان اینکه سند جامع هوافضا با 12 هزار صفحه سند پشتیبان تدوین شده است، خاطرنشان کرد: خلاصه سند توسعه هوافضا به صورت یک سند 30 صفحه ای پس از بررسی و تدوین نهایی در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور تا آبان ماه سال جاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود و پس از تصویب این شورا قابلیت اجرایی خواهد داشت.
 

زینب حسینی از سایت نجوم ایران

به نقل از مهر