سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها تست سیستم لیزر کنجکاوی


تست سیستم لیزر کنجکاوی

مریخ‌نورد کیوریاسیتی در مرحله‌ای دیگر از آزمایش‌های آماده‌سازی بر مریخ، لیزر پرقدرت و دوربین طیف‌نگار شیمیایی خود را به کار انداخت و با شلیک پرتوهای لیزر 1مگاواتی به سنگ کورونیشن، آن را کباب کرد!

لیزر پرقدرت کیوریاسیتی که انرژی خود را از راکتور رادیواکتیو این مریخ‌نورد تامین می‎کند، در روز 19 آگوست/29 خرداد با شلیک 30 تپ لیزری، هرکدام به قدرت 1 مگاوات و عمر 5میلیاردیم ثانیه، حفره‌ای کوچک در سنگ کورونیشن ایجاد کرد. انرژی این لیزر، پلاسمایی از مواد یونیزه را بر فراز سنگ ایجاد کرد و دوربین ChemCam با استفاده از سه طیف‌نگار خود توانست طیف حاصل از هر 30 شلیک لیزر به سنگ را ثبت و به زمین ارسال کند. این طیف‌نگارها می‎توانند 6144 خط طیفی را در محدوده فرابنفش، مرئی و فروسرخ آشکار کنند و با تحلیل این آثار طیفی می‎توان به ترکیب شیمیایی سنگ پی برد. ساخت این ابزار 8 سال به طول انجامید و به گفته متخصصان ناسا، نتایج ارسالی و بخصوص نسبت سیگنال به نویز بهتر از آزمایش‌های زمینی است.