سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها دورترین کهکشان عالم


دورترین کهکشان عالم

 

 

MACS0647  دورترین کهکشان شناسایی شده تا به امروز می باشد. این کهکشان در نوامبر 2012 شناسایی شد و در فاصله ای معادل 13.3 میلیارد سال نوری دورتر از ما قرار دارد.

آنچه امروز از این کهکشان می بینیم در واقع پنجره ای است رو به گذشته. تصویر بالا نمای کهکشان را تنها در 420 میلیون سال پس از بیگ بنگ نمایش می دهد. زمانی که جهان هستی تنها 3درصد از سن فعلی اش را داشت.

 

منبع : سایت نجوم ایران

زینب حسینی