سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها ناپدید شدن صفحه های سیاره ای


ناپدید شدن صفحه های سیاره ای

اخترشناسان با بررسی یک خوشه ستاره ای 5 میلیون ساله بنام NGC 2362 می گویند، بخاطریکه مواد سازنده سیارات گازی بزرگ طی چند میلیون سال عمر منظومه های جوان ناپدید می شوند، به همین علت سیارات مشتری مانند نیز باید زود تر تشکیل شوند. اخترشناسان مرکز اخترفیزیک سیمتسون با استفاده از تلسکوپ فضایی سپتزر ناسا، دریافتند که تمام ستاره های این خوشه با جرم برابر خورشید یا بزرگتر از آن، صفحات پیش سیاره ای خود را مصرف نموده اند و این صفحات تنها در چند ستاره کم جرم تر از خورشید باقی مانده است. این صفحات مواد خام لازم برای ساختن سیارات بزرگ گازی مانند مشتری را فراهم می سازند. بنابرین، غول های گازی باید در کمتر از پنج میلیون سال بوجود بیایند و یا اینکه هرگز بوجود نیایند. اما به نظر میرسد، مواد خامی که سیارات سنگی مانند زمین را می سازند دیر تر به هم می پیوندند.

 

 

به گفته تاین کوری پژوهشگر ارشد مرکز اختر فیزیک سیسمتسون – هاروارد "با وجود اینکه اخترشناسان صد ها سیاره هم جرم مشتری را در اطراف دیگر ستاره ها کشف نموده اند، اما نتایج ما نشان می دهد که این گونه سیارات باید بسیار سریع بوجود بیایند. هر پروسه ای که مسئول شکل گیری مشتری ها اند باید خیلی موثر باشد."

 

با اینکه تقریبأ تمام صفحات سازنده غول های گازی در خوشه ستاره ای NGC 2362 ناپدید یا مصرف شده اند، اما چندین ستاره در این مجموعه "صفحات سنگ ریزه" در اطراف خود دارند که نشان می دهد، سیارات سنگی کوچک مانند زمین، مریخ یا پلوتو در حال شکل گیری اند.

 

آقای اسکوت کینیون می گوید "به پاس یک جهش بزرگ ناگهانی، زمین روند ساخت را زود طی کرد، اما مشتری زود تر این پروسه را به آخر رساند."

 

کینیون در ادامه گفت با اینکه زمین برای رسیدن به اندازه نهایی اش 20 تا 30 میلیون سال را دربر گرفت،  مشتری در 2 تا 3 میلیون سال کاملأ تشکیل شده بود.

 

مطالعات قبلی نشان می دهد که صفحات پیش سیاره ای طی 10 میلیون سال ناپدید می شوند. اما مطالعات تازه زمان شکل گیری سیارات گازی بزرگ در اطراف ستاره ها با جرم مختلف را محدود تر نشان می دهد.      

نوشته آسمان کابل