سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها کشف جوانترین کوتوله ها


کشف جوانترین کوتوله ها

اخترشناسان سه کوتوله قهوه ای با جرم تخمین زده شده ی کمتر از 10 برابر مشتری را کشف کردند که از جمله جوانترین و کم جرم ترین اجرام موجود در همسایگی منظومه شمسی محسوب می شوند.تاکنون مباحثه هایی پیرامون شناسایی کوتوله های قهوه ای جوان و کم جرم در این ناحیه مطرح شده است .

 

این کوتوله ها در IC 348 ناحیه ای که شکل گیری ستارگان در آن در حال وقوع است و 1000 سال نوری با ما فاصله دارد ، کشف شده است.این خوشه تقریبا 3 میلیون سال سن دارد که در مقایسه با خورشید 4.5 میلیون ساله ی ما بسیار جوان می باشد و همین ویژگی موجب می شود تا این منطقه مکانی مناسب برای جستجوی کم جرمترین کوتوله های قهوه ای محسوب شود.اتمسفر این کوتوله ها نشانه هایی از جذب متان را در خود دارند که در شناسایی این اجرام جوان ، نقش بسزایی دارند.

 

 

تیم تحقیقاتی به منظور یافتن  این کوتوله های قهوه ای شکل یافت تا به نظریه پردازان در ارائه مدلهای دقیق در مورد پراکندگی جرم در جمعیت های تازه شکل یافته کمک کند.کشف این کوتوله ها به دانشمندان این امکان را داد تا محدودیتهایی جدید در مورد کم جرم ترین اجرام وضع کنند.دمای سطحی این کوتوله ها حدود 1000-900 درجه کلوین می باشند که دمایی بسیار پایین برای اجرامی هستند که تازه شکل یافته اند.

 

منبع : universetoday

نوشته فائزه چقاجردی از parssky.com