سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها مجموعه ای غیرعادی از کوتوله های سفید


مجموعه ای غیرعادی از کوتوله های سفید

مجموعه ای از کوتوله های سفید غیرعادی در یک خوشه کروی محلی کشف شده اند.24 کوتوله سفید (18 کوتوله به تازگی یافت شده اند)که بسیار نادرند و برخلاف آنچه تصور می شود از هلیوم تشکیل شده اند و نه از کربن و اکسیژن و حتی از کوچکترین کوتوله ها نیز کوچکترند.

 

کوتوله های سفیدی که هسته هلیومی دارند جرمشان نصف جرم کوتوله های سفید معمولی است اما آنها در مرکز خوشه یافت شده اند.با چنین جرم کمی کوتوله های دارای هسته هلیوم باید اطراف خوشه ، در حال حرکت باشند و این موضوع که آنها تنها در ناحیه مرکزی یافت شده اند به نظر می رسد که همدم های سنگینی داشته باشند که آنها را در مرکز خوشه نگه داشته اند.این اولین باری است که چنین کوتوله های سفیدی کشف می شوند و به ما این امکان را می دهند تا پیرامون ماهیت و جرم این ستارگان مطالعاتی انجام دهیم.

 

ترجمه : parssky.com

منبع : universetoday