سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها گواهینامه اولین رصد تلسکوپی خود را بگیرید


گواهینامه اولین رصد تلسکوپی خود را بگیرید

جمعيت هاى عضو در اتحاديه نجوم هر ساله به حمايت صدها رويداد كه با هدف فراهم آوردن فرصت رصد شمارى از اجرام زيبا و شگفت انگيز آسمانى از طريق تلسكوپ براى عموم مردم پى ريزى مى شود، مى پردازند. اولين رصد دهانه هاى ماه، سياره زحل، سحابى جبار و يا ساير اجرام نجومى، قطعا لحظه اى به ياد ماندنى است.


 

 شما هم مى توانيد با تهيه يك گواهى اولين رصد خود با تلسكوپ را ثبت و براى هميشه خاطره انگيز نموده و حتى دوستانتان را هم براى داشتن چنين گواهى تشويق كنيد. 

 

 ثبت مشخصات و دریافت گواهینامه

برای دریافت گواهینامه پر نشده که بتوانید در مناسبت های نجومی مختلف به کسانی برای اولین بار جرمی را رصد می کنند ، بدهید ؛ اینجا کلیک کنید .

 

منبع : www.astroleague.org

نوشته : taftansky.ir